Esther van Riet, 13 mei 2016

Rijssenbeek Incasso: ‘veertiendagen brief’

Een veel besproken onderwerp bij de incasso van de VvE-bijdragen was en is de zogenaamde veertien dagen brief. Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten moet aan de debiteur een brief worden verzonden die aan een aantal wettelijke vereisten moet voldoen. Zo moet de debiteur nog veertien dagen de gelegenheid worden gegeven om alsnog de vordering buiten rechte te voldoen zonder dat extra kosten (buitengerechtelijke incassokosten) worden doorbelast. Over deze veertien dagen brief is inmiddels de nodige rechtspraak ontstaan. Tijdens de Rijssenbeek Incassodag op 1 oktober 2015 is hier al uitgebreid bij stil gestaan. Met name bij de vraag wanneer de veertien dagen termijn nu eigenlijk begint te lopen. Verschillende rechters hebben zich daarover uitgelaten en zelfs de gerechtshoven hebben daarover uitspraken gedaan.

Omdat uit de VvE incasso-praktijk van Rijssenbeek Incasso is gebleken dat het niet altijd even makkelijk is een goede veertien dagen brief te formuleren, hebben wij dat voor u gedaan. Met deze @rijssenbeek zenden wij u een voorbeeld van een veertien dagen brief die voldoet aan de wettelijke vereisten. Indien u deze brief gebruikt is de kans op verhaal van de buitengerechtelijke kosten op de debiteur aanzienlijk! Klik hier voor de voorbeeldbrief.

Veel succes met uw (incasso)VvE-praktijk!

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. E. van Riet.

Lees ook

AirBnb-verhuur van appartement strijdig met splitsingsakte

Vandaag is een vonnis van de rechtbank Amsterdam uit 2015 gepubliceerd waarin is geoordeeld over AirBnb-verhuur van een appartement. Klik hier voor de uitspraak. T...

Lees volledig bericht