Skyscrapers
, 12 juli 2017

Schade eigenaar appartement door ontbreken opgave bij overdracht

Een VvE heeft mede vanwege de betalingsachterstand van een voormalig eigenaar een extra bijdrage gevraagd van haar leden, waaronder ook een nieuwe eigenaar. Naar het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam heeft de nieuwe eigenaar hierdoor schade geleden. Wat was er aan de hand?

Op 1 februari 2013 is X eigenaar geworden van twee appartementen, die hij heeft gekocht van Y. De ingeschakelde notaris heeft het bestuur van de VvE niet om een opgave verzocht van hetgeen Y op het moment van verkoop en levering  aan de VvE verschuldigd was.

De VvE heeft de notaris daarvoor niet aansprakelijk gesteld. In plaats daarvan besluit de VvE, mede vanwege de betalingsachterstand van de voormalig eigenaar, tot een extra bijdrage.

De VvE betwist dat zij door het nalaten van de notaris schade heeft geleden. De VvE stelt dat zij, mede gezien het bepaalde in artikel 5:122 lid 3 BW, zowel de voormalig eigenaar (Y), als de nieuwe eigenaar (X) aan kan spreken. De VvE meent dat X de notaris aansprakelijk zou moeten stellen.

Dit betoog van de VvE wordt door het Gerechtshof Amsterdam niet gevolgd. Uit de parlementaire geschiedenis van artikel 5:122 lid 5 BW volgt dat indien een opgave ontbreekt, de koper niet aansprakelijk is voor de door de voormalig eigenaar onbetaald gelaten bijdrage(n). De VvE kan de onbetaald gelaten bijdragen dus niet – indirect via een VvE-bijdrage – van X vorderen.

Het had op de weg van de VvE gelegen om de notaris aansprakelijk te stellen, aldus het Gerechtshof Amsterdam.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Marloes Meijerink.

zonnepanelen
Lees ook

Is een koper appartementsrecht aansprakelijk voor stookkosten vorige appartementseigenaar (deel II)?

Met enige regelmaat discussiëren wij met notarissen over de vraag of de koper van een appartement aansprakelijk is voor stookkosten die zijn ontstaan in de periode...

Lees volledig bericht