gevels haagse flatgebouwen
Anne Vermeulen-Jonkers, 11 september 2013

Short stay in appartement niet toegestaan

Het Gerechtshof  Amsterdam heeft duidelijkheid gegeven met betrekking tot de vraag of binnen een VvE short-stay en/of bed and breakfast activiteiten kunnen worden verboden.

In haar beschikking van 10 september jl. bevestigt het Gerechtshof Amsterdam het oordeel van de rechtbank Amsterdam dat het niet is toegestaan om een appartement met als bestemming woning tegen betaling aan derden (dat wil zeggen toeristen) in gebruik geven voor een korte periode. Dit wordt aangemerkt als bedrijfsmatige exploitatie en niet als gebruik als woning, hetgeen in strijd is met de splitsingsakte en het bijbehorende reglement.

Het argument van de verhurende appartementseigenaar was dat in het splitsingsreglement voor wat betreft ingebruikgeving aan derden, niets is vermeld over een beperking van ingebruikgeving naar tijdsduur. Dit argument slaagt dus niet. Het Gerechtshof Amsterdam is van mening dat het splitsingsreglement slechts ziet op ingebruikgeving voor de langere termijn en niet op ingebruikgeving voor een korte periode. Naar het oordeel van Gerechtshof  Amsterdam is immers het voldoen aan de in het splitsingsreglement opgenomen voorwaarde – het ondertekenen van een aan het bestuur van de VvE af te geven (gebruikers)verklaring – moeilijk voorstelbaar en praktisch onuitvoerbaar bij ingebruikgeving voor een korte periode aan toeristen.

In met name Amsterdam wordt een groot aantal appartementen door eigenaren aan toeristen verhuurd. Dit voor bijvoorbeeld een (lang) weekend of een week. Die verhuur vormt een aardige inkomstenbron voor die eigenaars. Met het arrest van het Gerechtshof  kunnen VvE’s – indien gewenst – daar een stokje voor steken.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Anne Vermeulen-Jonkers of mr. Mark van der Lubbe.

Lees ook

Appartement te koop ‘op erfpacht’

Appartementen worden steeds vaker te koop aangeboden op erfpacht. VvE-beheerders krijgen dan regelmatig vragen van verontruste eigenaren. In veel gevallen is deze ...

Lees volledig bericht