Anne Vermeulen-Jonkers, 16 april 2020

(Ver)huurders en het coronavirus

Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Onder meer huurders en verhuurders lopen tegen problemen aan.

Huurders lopen het risico dat zij hun woning verliezen. Enerzijds omdat huurders door het coronavirus in de financiële problemen komen en zij als gevolg daarvan de huur niet meer kunnen betalen. Anderzijds omdat een tijdelijke huurovereenkomst afloopt en het op dit moment lastig is om nieuwe/andere woonruimte te vinden.

Verhuurders verlengen een tijdelijke huurovereenkomst doorgaans liever niet, omdat zo’n huurovereenkomst vervolgens wordt omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zodra sprake is van een huurovereenkomst van onbepaalde tijd heeft de huurder recht op volledige huurbescherming. Hierdoor is het voor verhuurders aanzienlijk lastiger om een huurovereenkomst te beëindigen. Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd speelt de huidige problematiek natuurlijk niet omdat daar al de volledige huurbeschermingsregels gelden.

Om te voorkomen dat huurders op straat belanden en om verhuurders tegemoet te komen, heeft minister van Veldhoven van Milieu en Wonen op 6 april het spoedvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze spoedwetgeving maakt het mogelijk om tijdelijke huurcontracten tijdens de coronacrisis te verlengen met een (nieuwe) tijdelijke periode.

Huurders krijgen de mogelijkheid een tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst aan te vragen bij hun verhuurder. De wet geldt voor huurovereenkomsten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Huurovereenkomsten kunnen eenmalig worden verlengd met maximaal 3 maanden en tot uiterlijk 1 september 2020. Mocht de coronacrisis langer duren, dan is het mogelijk om deze spoedwetgeving te verlengen.

Als de verhuurder voor 1 april 2020 al afspraken had om de woning bijvoorbeeld te verkopen, te slopen of te renoveren, dan hoeft de verhuurder de huurovereenkomst niet te verlengen. Dit geldt ook als de verhuurder de woning zelf wil gaan bewonen of als de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mr. Marnix Nijenhof.

Lees ook

Hoe kan de VvE tijdens de coronacrisis toch besluiten nemen?

De corona maatregelen zijn door het kabinet verlengd tot 28 april a.s. De kans is daarbij reëel dat de voorzorgmaatregel waarbij, kort gezegd, samenkomsten zijn ve...

Lees volledig bericht