brandscan- visserstaete Soest
Rijssenbeek Advocaten, 23 december 2014

Vrijstelling Wet toezicht trustkantoren voor (meeste) VvE- beheerders

Van (professionele) VvE-beheerders kregen we met enige regelmaat de vraag of zij dienden te beschikken over een vergunning in het kader van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Vanwege de bestuurswerkzaamheden resp. het administratief, financieel en/of technisch beheer kon de professionele beheerder als trustkantoor  in de zin van Wtt worden beschouwd. Dit was niet alleen een formeel juridische kwestie, maar leidde ook tot praktische problemen; zonder vergunning kon in sommige gevallen geen bankrekening worden geopend door de VvE- beheerder ten name van de VvE.

Om die onduidelijkheid weg te nemen is de Wtt  aangepast. Rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen die in hoofdzaak of uitsluitend diensten verlenen aan Verenigingen van Eigenaars als bedoeld in Boek 5, titel 9, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek hebben een vrijstelling. Met ingang van 1 februari 2015 zal dus de VvE-beheerder die zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighoudt met VvE- beheer, onder de vrijstelling vallen. Een vergunning is dan dus niet vereist.

Voor partijen die zich bezig houden met het beheer van VvE’s, maar hoofdzakelijk andere activiteiten ontplooien, is en blijft oplettendheid geboden. Dit ook ná 1 februari 2015.

Zie voor meer informatie het persbericht van VGM.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Michel Elbers of Hubert Braakhuis.

Lees ook

Garantiearbitrage? De ondernemer vermeld op het waarborgcertificaat is niet altijd de aan te spreken partij!

Het overgrote deel van de nieuwbouw projecten wordt gerealiseerd onder toepasselijkheid van een Garantie- en waarborgregeling (hierna: de garantieregeling) van het...

Lees volledig bericht