Brickell-Key
Esther van Riet, 23 december 2015

VvE aansprakelijk voor onderverzekering appartementengebouw

Zo oordeelde onlangs de rechtbank Amsterdam. Wat was hier aan de hand?

In 2014 betrekken nieuwe bewoners een appartement in Amsterdam. Het betreft een klein appartementengebouw van vier appartementen. De nieuwe bewoners zijn eigenaar geworden van het appartement dat zich bevindt op de begane grond en het souterrain. Tijdens het noodweer eind juli 2014 loopt het souterrain van het appartement onder water. De nieuwe bewoners zijn net een maand daarvoor in het appartement getrokken en zijn tijdens het noodweer met vakantie. Bij terugkomst treffen zij een souterrain vol water.

Bij melding van de schade bij de opstalverzekering blijkt de VvE niet voldoende verzekerd te zijn. Eén derde deel van de aanzienlijke schade wordt niet vergoed door de opstalverzekering wegens onderverzekering. De schadelijdende eigenaren stellen de VvE en de bestuurder aansprakelijk voor de schade die zij door de onderverzekering lijden.

Ten aanzien van de bestuurder oordeelt de rechtbank Amsterdam dat de vergadering van eigenaars het bedrag van de opstalverzekering dient vast te stellen en dat, wanneer dat niet gebeurt of het verzekerde bedrag te laag is, dat niet betekent dat de bestuurder aansprakelijk is. Niet gesteld kan worden dat in dat geval de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De rechtbank overweegt daarbij dat de redactie van het reglement duidt op een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de appartementseigenaars voor een verzekerde waarde.

De rechtbank concludeert dat alle eigenaren dienen bij te dragen in het als gevolg van de onderverzekering niet door de opstalverzekering uitgekeerde bedrag. Ook de schadelijdende eigenaren dienen bij te dragen en wel voor het aandeel dat zij conform de akte in de gemeenschap hebben. Tot slot concludeert de rechtbank dat de VvE voor de schuld van de gezamenlijke appartementseigenaars hoofdelijk is verbonden. Naast de gezamenlijke eigenaars is ook de VvE derhalve aansprakelijk voor de onderverzekering.

Naar mijn mening kan over het oordeel van de rechtbank nog wel worden gediscussieerd. Temeer daar de nieuwe eigenaren door de vorige eigenaren foutief waren geïnformeerd over de hoogte van het verzekerde bedrag op de opstalverzekering.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. E. van Riet.

Lees ook

Wetswijziging VvE’s stap dichterbij

Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Wetsvoorstel verbetering vereniging van eigenaars’ gepubliceerd waarmee het appartementsrecht in h...

Lees volledig bericht