Geinzicht
Ali El Fathi, 22 juni 2016

VvE moet scootmobiel toestaan in gemeenschappelijke hal

Op basis van de Wet op gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) kan de VvE het plaatsen van een hulpmiddel in de gemeenschappelijke gedeelten niet zonder meer weigeren. Recent heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich gebogen over een kwestie waarbij een van de eigenaren met een progressieve spierziekte  toestemming aan de vergadering van eigenaren had verzocht, een scootmobiel te mogen plaatsen in de gemeenschappelijke hal op de etage van het woonappartement.

De vergadering had deze toestemming geweigerd met verwijzing naar een drietal alternatieve locaties binnen het complex die, eventueel na verbouwing, geschikt zouden zijn voor het plaatsen van de scootmobiel. De eigenaar kon zich hier niet in vinden en verzocht de kantonrechter en later het Gerechtshof een vervangende machtiging te verlenen.

Het Gerechtshof oordeelde dat voor de beoordeling van de geschiktheid van de alternatieve locaties, het ziektebeeld van de eigenaar van belang is. Omdat de VvE niet met een deskundigenrapport kon onderbouwen, dat de alternatieve locaties voor deze eigenaar geschikt waren, besliste het Gerechtshof dat de scootmobiel op de door verzoeker gewenste plek mag worden geparkeerd.

De bezwaren van een eigenaar met betrekking tot door de VvE aangeboden alternatieven moeten dus worden getoetst in samenhang met de fysieke (on)mogelijkheden van deze eigenaar. VvE’s doen er dus goed aan zich door een deskundige te laten informeren over de specifieke beperkingen die een eigenaar heeft en zich wellicht zullen ontwikkelen. Op die manier kan de VvE een op maat gemaakt alternatief aanbieden en daarmee de mogelijke bezwaren beperken.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Ali El Fathi of mr. E. van Riet.

Indoor appartement complex
Lees ook

Duurzaamheid en besluitvorming binnen de VvE

Verduurzaming is een trend. Binnen het appartementsrecht worden steeds vaker vragen over verduurzaming gesteld. Een veel voorkomende vraag is bijvoorbeeld hoe het ...

Lees volledig bericht