zonnepanelen
Anne Vermeulen-Jonkers, 26 februari 2019

VvE’s let op: de gewijzigde Warmtewet treedt in werking op…..

De gewijzigde Warmtewet is op 3 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer en inmiddels is de planning dat deze wet op 1 januari 2020 in werking treedt. Dat schreef minister Wiebes recent in een brief aan de Tweede Kamer.

Veel VvE’s hebben inmiddels geïnventariseerd of zij voldoen aan de gewijzigde Warmtewet en welke maatregelen zij eventueel nog moeten nemen. VvE’s die dat nog niet hebben gedaan, doen er goed aan om daarmee te beginnen. Eventueel vereiste maatregelen kunnen dan aan de volgende vergadering van eigenaars worden voorgelegd, zodat de VvE op 1 januari 2020 voldoet aan de gewijzigde Warmtewet.

Met de invoering van de gewijzigde Warmtewet zijn veel bestaande knelpunten voor VvE’s weggenomen, maar in het kader van de energietransitie doen zich alweer nieuwe knelpunten voor. Om die reden zijn de voorbereidingen gestart voor het wetstraject ‘Warmtewet 2.0’. In dat traject wordt onder meer gezocht naar een alternatief voor de gasreferentie bij het bepalen van de tarieven. Een eerste wetsvoorstel zal waarschijnlijk in de zomer van 2019 bekend worden gemaakt. Wij zullen u natuurlijk op de hoogte houden van ontwikkelingen die relevant zijn voor VvE’s.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Bram Mol.

Lees ook

AVG voor afrekenbedrijven in relatie met VvE’s en VvE-beheerders

AVG voor afrekenbedrijven in relatie met VvE’s en VvE-beheerders Sinds de invoering van de AVG ontvangen afrekenbedrijven verschillende verwerkingsovereenkomsten v...

Lees volledig bericht