Dominic Beumer, 17 januari 2024

Zonnepanelen van de VvE

Regelmatig wordt de vraag gesteld of zonnepanelen op het dak van een appartementengebouw tot de gemeenschappelijke zaken of gedeelten behoren. Bijvoorbeeld in het geval dat de zonnepanelen zijn aangesloten op een algemene meter. Recentelijk heeft de kantonrechter in Den Haag zich daarover uitgelaten.

In deze kwestie speelde het volgende. Het appartementencomplex bestaat onder meer uit een appartementengebouw met 20 appartementsrechten en 9 stadswoningen. Op het dak van het appartementengebouw zijn zonnepanelen geplaatst, die zijn aangesloten op de algemene meter waarop alle stroomgebruikers van de gemeenschappelijke delen zijn aangesloten. Op de daken van de stadswoningen zijn zonnepanelen geplaatst die uitsluitend zijn aangesloten op de stadswoningen.

De vergadering van eigenaars van de VvE had onder meer besloten dat de zonnepanelen tot de gemeenschappelijke zaken behoren én dat de kosten worden omgeslagen over alle eigenaars. Verzoekers, die wonen in een stadswoning, verzoeken onder meer dat besluit nietig te verklaren dan wel te vernietigen. Reden daarvan is met name dat een (groot) deel van de energieopbrengst uitsluitend ten goede zou komen aan het appartementengebouw en dus aan de eigenaren van de appartementen.

De kantonrechter oordeelt onder meer dat de beslissing van de VvE om de zonnepanelen tot gemeenschappelijke zaken te bestempelen strikt genomen niet noodzakelijk was, omdat al uit de akte van splitsing zelf volgt dat de zonnepanelen tot de gemeenschappelijke zaken behoren. In zoverre was het besluit niet strijdig met de akte. Uiteindelijk ziet de kantonrechter geen aanleiding om het besluit nietig te verklaren of te vernietigen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met mr. Dominic Beumer.

Lees ook

Risico’s VvE beperken en uitsluiten bij verduurzamen en/of uitvoeren van groot-onderhoud?

Laat Rijssenbeek Advocaten de offerte/aannemingsovereenkomst en algemene voorwaarden screenen!

Lees volledig bericht