Rijssenbeek Advocaten, 7 juli 2023

Uitnodiging Rijssenbeek VvE-dag 9 november 2023

Rijssenbeek Advocaten nodigt u van harte uit voor de Rijssenbeek VvE-dag op 9 november 2023, speciaal gericht op VvE-beheerders en bestuurders. Tijdens deze middag worden verschillende cursussen verzorgd door onze advocaten. De onderwerpen zijn afgestemd op de vraag uit de praktijk. Uiteraard sluiten we de dag af met een gezellige borrel.

Datum:               9 november 2023
Locatie:              Marienhof Amersfoort
Parkeren:           Parkeergarage Koestraat

Programma

13.00 – 13.30      ontvangst 
13.30 – 13.45      welkom
13.45 – 14.45      cursus ronde 1
14.45 – 15.30      pauze
15.30 – 16.30      cursus ronde 2
16.30 – 18.30      afsluitende borrel 

Cursussen
De cursussen worden in twee rondes gegeven. Elke ronde kunt u één cursus naar keuze bijwonen. De meeste cursussen worden zowel de eerste als de tweede ronde gegeven. Inhoudelijk zijn deze cursussen hetzelfde. Hieronder vindt u een korte toelichting op de verschillende onderwerpen en de link om u aan te melden.

Voor de eerste ronde kunt u één van de volgende onderwerpen kiezen:

 • Bevoegdheden & aansprakelijkheden bestuurder/beheerder
 • Verduurzaming (laadpalen en zonnepanelen)
 • Aansluiten op een warmtenet
 • Actualiteiten wijziging akte van splitsing
 • Handhaving & overlast

Voor de tweede ronde  kunt u één van de volgende onderwerpen kiezen:

 • Bevoegdheden & aansprakelijkheden bestuurder/beheerder
 • Verduurzaming (laadpalen en zonnepanelen)
 • Aansluiten op een warmtenet
 • Actualiteiten wijziging akte van splitsing
 • Vergadering

Bevoegdheden & aansprakelijkheden bestuurder/beheerder
Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de rol en bevoegdheden van de bestuurder en beheerder. Wat kan en mag een bestuurder of beheerder wel en wat niet? Tijdens deze cursus komt o.a. aan bod voor welk handelen een bestuurder of beheerder aansprakelijk kan worden gesteld en hoe, dan wel of,  zij zich hiertegen kunnen verzekeren.

Verduurzaming (laadpalen en zonnepanelen)
In deze cursus geven wij praktische handvatten voor het realiseren van verduurzamingsmaatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen, laadpalen en isolatieglas. Wij maken onderscheid tussen plaatsing door de VvE en op verzoek van een eigenaar. We bespreken de voor- en nadelen van de verschillende opties en de rol van de VvE bij de verdeling van de gemeenschappelijke ruimten (dak en parkeerplaatsen).
Wij leggen u eveneens een plan van aanpak voor dat direct bruikbaar is in de praktijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende Modelreglementen.

Aansluiten op een warmtenet
Warmtenetten worden gezien als een cruciaal onderdeel van de energietransitie. In het klimaatakkoord is het doel opgenomen om voor 2030 1,5 miljoen woningen te verduurzamen. De aanleg van lokale en duurzame warmtenetten kan dus ook belangrijk zijn voor VvE’s. In deze cursus gaan wij in op de bevoegdheid van een VvE om het appartementsgebouw te laten aansluiten op een warmtenet, belemmeringen die zich daarbij kunnen voordoen en openstaande vragen rondom dit onderwerp. Ook de besluitvorming komt uitgebreid aan bod.

Actualiteiten wijzigen akte van splitsing
De specifieke deelonderwerpen zijn:

 • de verschillende routes om een akte te wijzigen (onderscheid route 1: medewerking van alle eigenaars en route 2: besluit met min. 80%);
 • op- en aanbouw en uitbreiding van het appartement. Wanneer moet een akte wél en wanneer niét gewijzigd worden;
 • het wijzigen van de bestemming van een appartement (bijv. kantoorruimte naar woonruimte);
 • het opheffen van een ondersplitsing (onder-VvE).

Dit alles aan de hand van actuele gerechtelijke uitspraken, waaronder een recent arrest van de Hoge Raad.

Handhaving & overlast
In deze cursus bespreken wij de mogelijkheden die een VvE heeft bij overlast. Men kan daarbij denken aan geluidsoverlast, overlast door een verbouwing, overlast door huisdieren, geuroverlast, burenruzies en overlast als gevolg van psychiatrische problematiek. Wij behandelen een casus waarin alle facetten aan bod komen en waarbij we concrete voorbeelden en tips geven voor de aanpak van overlast.

Vergadering
Tijdens deze cursus wordt de vergadering van eigenaars doorlopen, van uitnodiging tot aan de notulen. De nadruk ligt op het bespreken van valkuilen en het geven van praktische tips. De volgende onderwerpen komen aan bod: de taken en bevoegdheden van de voorzitter van de vergadering, digitaal vergaderen, oproeping, agenda, nagekomen punten, volmachten, quorum, tweede vergadering, wijze van stemmen en benodigde meerderheid en de vergadering van hoofd- en ondervereniging.

AANMELDEN
U kunt zich hier aanmelden. De kosten zijn € 62,50 (exclusief btw) per persoon per cursus. Per gevolgde cursus is voor VvE-beheerders 1 PE punt te behalen

Er zijn slechts 220 plekken, dus schrijf u tijdig in!

Wij zien en spreken u graag op 9 november!

Rijssenbeek Advocaten
Al meer dan 30 jaar dé appartementsrechtspecialist van Nederland.

Lees ook

Rijssenbeek VvE-dag 9 november 2023; uw mening telt!

Na een zeer geslaagde editie van afgelopen jaar zijn de voorbereidingen voor de Rijssenbeek VvE-dag 2023 inmiddels in volle gang. Deze vindt plaats op donderdag 9 ...

Lees volledig bericht