ballpen close up desk
, 4 juli 2019

Waarom inschrijving van de koopovereenkomst van uw appartement nuttig kan zijn

Sinds 1 september 2003 bepaalt artikel 7:3 BW dat de koopovereenkomst, van bijvoorbeeld een appartement, kan worden ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Deze inschrijving wordt ‘vormerkung’ genoemd.

De koper wordt door inschrijving van de koopovereenkomst in de openbare registers beschermd tegen belemmeringen die zich kunnen voordoen in de periode tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de levering van het appartement. Het doel van vormerkung is het beschermen van de koper tegen onder meer wanprestatie van de verkoper, beslaglegging en faillissement. De koper wordt beschermd doordat de inschrijving van de koopovereenkomst in de openbare registers voor iedereen zichtbaar is.

Voor de koper kan het dus nuttig zijn om de koopovereenkomst te laten inschrijven in de openbare registers. Bijvoorbeeld in het geval dat een appartement deel uitmaakt van een nalatenschap. Met enige regelmaat komt het voor dat een nalatenschap vooral bestaat uit schulden. Schuldeisers zullen proberen om hun vordering te verhalen op de nalatenschap. Dit kan door beslag te leggen op het appartement dat tot de nalatenschap behoort. Om te voorkomen dat het appartement bij verkoop niet geleverd kan worden omdat er beslag op is gelegd, is het verstandig om de koopovereenkomst in de openbare registers te laten inschrijven. In dat geval kan de levering van het appartement gewoon plaatsvinden. Dit geldt alleen als het beslag is gelegd na inschrijving van de koopovereenkomst in de openbare registers.

Let op, de levering zal wel binnen zes maanden na inschrijving moeten plaatsvinden. Gebeurt dit niet, dan verliest de inschrijving met terugwerkende kracht zijn werking.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact op nemen met Fleur Messink.

camera
Lees ook

Cameraprotocol voor VvE’s

Inmiddels is de AVG al weer meer dan een jaar van kracht. Wij hebben gemerkt dat VvE’s over sommige onderwerpen met betrekking tot de AVG nog vragen hebben. Een va...

Lees volledig bericht