alternatieve energie elektriciteit energie
Rijssenbeek Advocaten, 1 mei 2019

Voorlichting bij besluitvorming tot verduurzaming is van groot belang

In deze @Rijssenbeek wordt ingegaan op het belang van goede voorlichting bij de besluitvorming tot verduurzaming binnen VvE’s. In onze @Rijssenbeek van 4 februari 2019 is reeds ingegaan op de besluitvorming met betrekking tot de verduurzaming binnen VvE’s en (eventuele) verhoogde quorums en gekwalificeerde meerderheden.

De plannen van verduurzaming gaan veelal gepaard met de nodige berekeningen, werkzaamheden en kosten. Het is voor de leden van VvE’s niet altijd even duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn. Zo kan onduidelijkheid bestaan over de gevolgen van de verduurzaming, wat de consequenties daarvan zijn voor de voorschotbijdragen en de energierekening. Dit terwijl logischerwijs de meeste leden binnen een VvE zekerheid willen hebben, voordat zij met een dergelijk plan instemmen.

Onlangs is een zaak aan de rechtbank Amsterdam voorgelegd waarbij onvoldoende zekerheid werd geboden voor de bewoners. In deze zaak is sprake van een woningcorporatie die alle appartementen in het complex verhuurt. De verhuurder was voornemens het hele complex te verduurzamen, zodat het gebouw energieneutraal zou worden. Het plan omvatte onder andere de isolatie van buitenmuren, het plaatsen van zonnepanelen en het installeren van individuele warmtepompen. De energierekening zou dan komen te vervallen en voorts zou een ‘energieprestatievergoeding’ betaald moeten worden. Tegen de verduurzaming op zich waren geen bezwaren bij de huurders. Ze zaten er vooral mee dat het inzicht in de wijze waarop de energieprestatievergoeding zou worden vastgesteld ontbrak. Daarnaast bestond onduidelijkheid over de hoogte daarvan in de toekomst en wat de eventuele (overige) energiekosten zouden zijn.

De woningcorporatie was uiteindelijk niet in staat om duidelijkheid te verschaffen over het vraagstuk of de voorgenomen werkzaamheden daadwerkelijk voldoende zouden zijn voor een energieneutraal complex. Verder bleef onduidelijk wat de consequenties van de woonlasten zouden zijn. Ook in het geval de voorgenomen werkzaamheden onvoldoende effect zouden hebben. Deze onduidelijkheid en de zwaarwegende omstandigheid dat in dit geval sprake was van huurders met een minimuminkomen, waren voor de rechter doorslaggevend om tot het oordeel te komen dat het voorstel onredelijk was.

De vraag is of deze uitspraak analoog kan worden toegepast bij VvE’s. Echter is dit wel een sprekend voorbeeld van een geval waarbij de voorlichting niet goed op orde was. Zo lopen VvE’s het risico dat bij onvoldoende onderbouwde besluiten de rechter een streep door de (verduurzamings)plannen kan zetten.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

bank notes
Lees ook

Rijssenbeek Advocaten – Huurincasso

Verhuurders van onroerend goed streven natuurlijk naar zo min mogelijk huurachterstanden. Rijssenbeek Advocaten is dé specialist op het gebied van het incasseren v...

Lees volledig bericht