Lara Hesseling, 3 oktober 2014

Aankoop appartementsrecht door VvE voor gemeenschappelijke doeleinden

Stel een VvE wil een parkeerplaats (een “los” appartementsrecht) van een appartementseigenaar overnemen om daar een gemeenschappelijke berging of fietsenstalling van te maken. Wat zijn de mogelijkheden en welke stappen moeten genomen worden?

Ten eerste zou ervoor gekozen kunnen worden om het appartementsrecht te laten vervallen (c.q. op te heffen) om vervolgens van de voormalige parkeerplaats een gemeenschappelijk gedeelte te maken. Zoals aangegeven in @rijssenbeek 2014.16,  zijn de gezamenlijke eigenaars bevoegd om het gebouw en de grond te splitsen in appartementsrechten. Op dezelfde wijze zijn de gezamenlijke eigenaars bevoegd om een splitsing op te heffen.

In de geschetste situatie zullen dus niet alleen de splitsingsakte en de splitsingstekening gewijzigd moeten worden, maar zullen de gezamenlijke eigenaars het appartementsrecht ook moeten “opheffen”. Alle eigenaars en alle beperkt gerechtigden (zoals hypotheekhouders) dienen hieraan hun medewerking te verlenen.

In de tweede plaats zou de VvE kunnen besluiten om de parkeerplaats te kopen en in eigendom te verkrijgen. Er vindt dan een levering van het appartementsrecht aan de VvE (dus niet de gezamenlijke eigenaars) plaats. De bestemming “parkeerplaats” komt vervolgens alleen nog niet overeen met de uiteindelijk gewenste bestemming, te weten “berging of fietsenstalling”. De reeks van modelsplitsingsreglementen bieden hiertoe de mogelijkheid om met toestemming van de vergadering een van de bestemming afwijkend gebruik toe te staan. Kent het splitsingsreglement een dergelijke bepaling niet, dan zal de bestemming enkel gewijzigd kunnen worden door een wijziging van de splitsingsakte. In dat geval volstaat een “80%-besluit” van de vergadering en zal wederom toestemming van alle beperkt gerechtigden vereist zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

Foto Furmerus flat
Lees ook

Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt ‘te laat is te laat’

Recent heeft ons kantoor een VvE in hoger beroep bijgestaan in een zaak waarbij een eigenaar een besluit van de VvE wilde vernietigen. Aangezien de betreffende eig...

Lees volledig bericht