building condo
Roy Besselink, 7 augustus 2019

Aansprakelijkheid VvE voor eigen risico opstalverzekeraar

Is een VvE aansprakelijk ten opzichte van een eigenaar die als gevolg van een lekkage schade lijdt en zelf het door de opstalverzekeraar gehanteerde eigen risico moet dragen? Over die vraag heeft het gerechtshof Amsterdam zich onlangs uitgelaten.

Wat was er aan de hand? De VvE heeft het appartementengebouw verzekerd tegen onder meer waterschade. De verzekeraar bij wie de verzekering in het verleden was ondergebracht, hanteerde geen eigen risico. De verzekeraar bij wie die verzekering later werd ondergebracht hanteerde daarentegen een eigen risico van € 3.000,- per schadegeval. Als gevolg van een lekkage in de woning heeft een appartementseigenaar schade geleden die door de verzekeraar werd vastgesteld op € 7.125,-. De verzekeraar heeft dat bedrag minus het eigen risico (oftewel: € 4.125,-) uitgekeerd aan de VvE, welk bedrag de VvE vervolgens aan de eigenaar heeft uitgekeerd.

De eigenaar heeft de VvE gesommeerd ook het bedrag van € 3.000,- aan hem uit te keren. De VvE weigerde dit bedrag te betalen. Op vordering van de eigenaar is de VvE in eerste aanleg door de rechtbank veroordeeld tot betaling van dat bedrag aan de eigenaar.

In hoger beroep heeft de eigenaar gesteld dat de VvE hem destijds ervan op de hoogte had moeten stellen dat zij de verzekering had overgesloten en dat de VvE als gevolg van deze nalatigheid aansprakelijk is voor het bedrag dat niet door de verzekeraar was gedekt. De VvE heeft in hoger beroep aangevoerd dat het niet aannemelijk is dat de eigenaar, als hij na de oversluiting van de verzekering bekend zou zijn geweest met het eigen risico, een (aanvullende) opstalverzekering zou hebben gesloten. Gelet hierop lag het volgens het gerechtshof niet alleen op de weg van de eigenaar om voldoende duidelijk te stellen dat hij destijds, als de VvE hem deugdelijk van het voortaan geldende eigen risico op de hoogte zou hebben gesteld, een (aanvullende) verzekering zou hebben gesloten, maar ook om uit te leggen waarom hij dat toen wel zou hebben gedaan, terwijl hij dat in feite (nog steeds) niet heeft gedaan.

Omdat de eigenaar op dit punt geen enkele helderheid heeft verschaft, concludeert het gerechtshof dat de eigenaar destijds niet een (aanvullende) verzekering zou hebben gesloten, als de VvE hem van het eigen risico op de hoogte zou hebben gesteld. Om die reden wijst het gerechtshof de vordering van de eigenaar alsnog af.

Tip voor de VvE: informeer de leden over gewijzigde polisvoorwaarden bij het oversluiten van verzekeringen.

Klik hier voor de vindplaats van deze uitspraak.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met mr. Ali El Fathi en mr. Roy Besselink.

appartement architectuur binnenstad
Lees ook

Hoe moet je binnen een VvE stemmen uitbrengen in het geval van hoofd- en ondersplitsing?

In de praktijk merken we dat vaak onduidelijkheid bestaat over de manier waarop besluiten moeten worden genomen indien sprake is van hoofd- en ondersplitsing. Arti...

Lees volledig bericht