Sanne Siebes, 25 oktober 2023

Administrateur of bestuur van de VvE. Wat is het verschil?

Een onderwerp waar regelmatig onduidelijkheid over ontstaat, is de term “administrateur” in de oudere modelreglementen. Voor 1 januari 1992 werd deze term gebruikt om het bestuur van de VvE aan te duiden. Na deze datum wordt gesproken van bestuur in plaats van administrateur. De term administrateur wordt in modelreglement 1973 en 1983 gebruikt. Daarna niet meer. De verwarring ontstaat doordat de term administrateur wordt gelezen als administratief (professioneel) VvE-beheerder in plaats van bestuur. Sommige VvE-beheerders menen dat zij, indien een van deze modelreglementen van toepassing is, automatisch het bestuur van de VvE zijn. Dat is niet zo.

Het verschil tussen de administrateur zoals bedoeld in MR 1973 en 1983 en het bestuur, zit in het takenpakket van de voorheen administrateur en tegenwoordig bestuurder. De administrateur had namelijk een ruimer takenpakket dan het bestuur van nu. De administrateur had veelal naast het bestuur van de VvE, ook het administratief beheer van de VvE in handen. Het bestuur van nu beperkt zich meestal tot het bestuur van de VvE, maar kan daarnaast ook het administratief beheer voeren over de VvE. Dit wordt tegenwoordig echter vaak feitelijk in opdracht gegeven aan een professioneel VvE-beheerder. De professioneel VvE-beheerder kan uiteraard ook tot bestuur van de VvE worden benoemd. Kortgezegd zijn er de volgende opties:

  1. Bestuur van de VvE met professionele VvE-beheerder voor de administratieve taken.
  2. Bestuur van de VvE dat ook de administratieve taken uitvoert.
  3. Professionele VvE-beheerder die tevens bestuurder van de VvE is.

Juridisch gezien zijn er verschillen tussen de hiervoor genoemde situaties. Het bestuur van de VvE wordt door de vergadering benoemd en ontslagen. De relatie van de administratief beheerder met de VvE is gegrond op de beheerovereenkomst die wordt gesloten tussen beide partijen.

Kortom, daar waar in de modelreglementen 1973 en 1983 wordt gesproken van administrateur, moet bestuur worden gelezen. Het is niet zo dat de VvE-beheerder in deze gevallen automatisch bestuur is, of zou moeten zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sanne Siebes.

Lees ook

Onderhoud binnen de VvE

Recent heeft de rechtbank Den Haag zich uitgelaten over de vraag wanneer sprake is van onderhoud binnen de VvE. Rijssenbeek Advocaten stond de VvE bij in deze proc...

Lees volledig bericht