Jonathan Scholte, 23 mei 2024

Bevoegdheid over de gelden van het reservefonds VvE

In de meeste Modelreglementen is opgenomen dat over de gelden van het reservefonds slechts kan worden beschikt door de voorzitter van de vergadering en één VvE-lid (door de vergadering aangewezen), en na machtiging van de vergadering. De vergadervoorzitter en één VvE-lid zijn in principe geen bestuurder van de VvE en dus door de bank niet te identificeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de bank geen opdrachten van de vergadervoorzitter en het VvE-lid zal accepteren.

Het is van groot belang dat een bestuurder of beheerder niet in zijn eentje betalingen vanuit het reservefonds kan verrichten. Wanneer interne controle geheel ontbreekt bestaat een reëel risico op fraude en verduistering van VvE-gelden. Het is raadzaam om de bank goed te informeren over de statutaire beperking(en) ten aanzien van de bevoegdheid van de bestuurder(s) en over de persoon van de vergadervoorzitter en één VvE-lid. Wijzigingen dienen tijdig aan de bank te worden doorgegeven. Notulen van de vergadering waarin de vergadervoorzitter is benoemd en één VvE-lid is aangewezen kunnen aan de bank ter beschikking te worden gesteld.

Verder bepaalt de wet dat de vergadering per besluit aanwijzingen aan het bestuur kan geven met betrekking tot de uitoefening van zijn taak. De vergadering kan besluiten dat het bestuur de bevoegdheid over de bankrekeningen heeft, maar met de toevoeging dat die bevoegdheid beperkt is. Die beperking kan inhouden dat de bestuurder enkel bevoegd is om betalingen te verrichten als die betaling wordt geaccordeerd door een andere persoon (bijvoorbeeld een andere bestuurder of de vergadervoorzitter). Die beperking kan enkel tegen een wederpartij (zoals de bank) worden ingeroepen als die wederpartij daarmee bekend was of behoorde te zijn. Die bekendheid is er als bijvoorbeeld in het handelsregister wordt opgenomen dat het bestuur een beperkte bevoegdheid ten aanzien van de bankrekeningen heeft en als de notulen (waarin het besluit over de beperkingen is opgenomen) met de bank worden gedeeld. Kort en goed, interne controle over toegang tot VvE-gelden is essentieel.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met mr. Jonathan Scholte

Lees ook

Kan een appartementseigenaar voorkomen dat de vergadering een besluit neemt?

Het is aan de vergadering van eigenaars (het hoogste orgaan van een VvE) te bepalen of een (agenda)onderwerp wordt besproken en of een besluit wordt genomen. In ee...

Lees volledig bericht