Sabine Schultze, 14 mei 2024

Kan een appartementseigenaar voorkomen dat de vergadering een besluit neemt?

Het is aan de vergadering van eigenaars (het hoogste orgaan van een VvE) te bepalen of een (agenda)onderwerp wordt besproken en of een besluit wordt genomen. In een VvE geldt een democratisch besluitvormingsproces waaraan vooraf een debat moet plaatsvinden.

Het vooraf, via de rechter in kort geding, (laten) verbieden dat de vergadering een besluit neemt is niet mogelijk. Dat oordeelde recent de rechtbank Rotterdam.

De VvE en een eigenaar zijn in discussie geraakt over het alsnog geven van de vereiste toestemming voor een aanbouw. De eigenaar stelt ongeclausuleerde toestemming te hebben. De VvE stelt van niet en wil gaan handhaven. De eigenaar start een kort geding en vordert om een nog niet door de vergadering genomen (intrekkings- en handhavings)besluit te verbieden.

Voor een kort geding is volgens de wet vereist dat de eiser een spoedeisend belang heeft.

De voorzieningenrechter oordeelt dat hoewel nog niet vaststaat dat het intrekkings- en handhavingsbesluit door de vergadering ook daadwerkelijk genomen gaat worden, de drempel voor spoedeisendheid is gehaald.

Ten aanzien van de inhoud oordeelt de voorzieningenrechter echter dat het verbod voor de VvE, wordt geweigerd. Dit vanwege te veel onduidelijkheid over de feiten en processuele tekortkomingen in deze casus. Hoewel de voorzieningenrechter een gevraagde voorziening niet snel mag weigeren biedt een kort geding voor dit geval geen oplossing. De eiser blijft met lege handen achter.

Een appartementseigenaar kan dus wel een spoedeisend belang hebben maar tegelijkertijd niet eenvoudig de met waarborgen omkleden wettelijke (procedurele) regels van het appartementsrecht passeren. Anders gezegd: niet elke zaak leent zich voor een kortgedingprocedure. Deze uitspraak laat ook zien dat de voorzieningenrechter niet ‘zomaar’ de plaats van de vergadering kan innemen en daarmee het democratische besluitvormingsproces, in een VvE, buiten spel kan zetten.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Sabine Schultze

Lees ook

De VvE in de rol van verhuurder

Regelmatig komt het voor dat een VvE optreedt als verhuurder. Zo kan een VvE besluiten het dak van het gebouw te verhuren aan derden voor antenne-opstelplaatsen of...

Lees volledig bericht