Laurine van Gemert, 1 juni 2022

Blanco stemmen en stemonthoudingen in de VvE

Binnen VvE’s bestaat nog wel eens onduidelijkheid over blanco stemmen of stemonthoudingen en wat het gevolg daarvan is met betrekking tot de stemmingsuitslag. Telt een blanco stem of stemonthouding mee in het aantal uitgebrachte stemmen? Dit kan van groot belang zijn. Zeker in het geval sprake is van een krappe meerderheid/minderheid van stemmen.

In het modelreglement 1973 is bepaald dat blanco stemmen van onwaarde zijn. Vervolgens is in de modelreglementen 1983 en 1992 bepaald dat blanco stemmen slechts van betekenis zijn bij de bepaling van het quorum (het aantal aanwezige/vertegenwoordigde leden). In de daaropvolgende modelreglementen 2006 en 2017 is deze bepaling verder uitgebreid met de toevoeging dat (naast de blanco stemmen) ongeldige stemmen en (verklaringen van) stemonthouding niet tot de uitgebrachte stemmen worden gerekend.

Ook in het geval het modelreglement 1973, 1983 of 1992 van toepassing is, moet echter worden aangenomen dat zowel blanco stemmen als stemonthoudingen níét tot de uitgebrachte stemmen worden gerekend.

Dit wordt bevestigd in een uitspraak van rechtbank Gelderland van 12 januari 2022. De rechtbank oordeelt dat de stemonthoudingen niet moeten worden meegeteld in het aantal uitgebrachte stemmen. Indien een lid zich onthoudt van stemming brengt hij zijn stem niet uit, hij stemt immers niet voor en ook niet tegen. Het zou dan ook onjuist zijn om dergelijke stemmen mee te tellen met als gevolg dat minder snel een meerderheid voor het besluit wordt verkregen.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mr. Laurine van Gemert.

Lees ook

Als lid van een VvE uw advocaatkosten laten vergoeden door uw rechtsbijstandverzekeraar

Ook eigenaren van een appartement kunnen in veel gevallen voor rekening van hun rechtsbijstandverzekering gebruik maken van de expertise van een van de advocaten v...

Lees volledig bericht