Zuidplein flat
Roy Besselink, 26 juni 2015

Buitengerechtelijke incassokosten; vereisten veertiendagenbrief

VvE’s die te maken hebben met eigenaren die hun periodieke (voorschot-)bijdragen niet voldoen, kunnen tevens aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten. In 2012 is regelgeving in werking getreden in verband met de normering van de vergoeding van incassokosten. Klik hier voor ons nieuwsbericht uit 2012 over die regelgeving. Hoewel vorderingen van VvE’s met betrekking tot (voorschot-)bijdragen niet voortvloeien uit een overeenkomst, is de regelgeving met betrekking tot de normering van de vergoeding van incassokosten (ook) van toepassing op die vorderingen (zie Gerechtshof Amsterdam 2 juli 2013). Vereist is wel dat het gaat om een vordering van de VvE op een natuurlijk persoon (en niet op een rechtspersoon).

De appartementseigenaar zal de incassokosten verschuldigd zijn nadat hij de vordering hoofdsom onbetaald heeft gelaten terwijl hij een aanmaning tot betaling van de VvE heeft ontvangen waarin hem een betalingstermijn van 14 dagen is gegeven en waarbij die incassokosten bij niet betalen in het vooruitzicht zijn gesteld. Dit wordt ook wel een zogenaamde ‘veertiendagenbrief’ genoemd.

Over de vereisten aan de ‘veertiendagenbrief’ heeft het Gerechtshof Den Haag onlangs een uitspraak gedaan. In die zaak heeft het hof geoordeeld dat met de zinsnede betaling binnen veertien dagen ‘na heden’ de aan de debiteur gegunde termijn één dag te kort is geweest.

Niettemin heeft de veertiendagenbrief volgens het hof in dit specifieke geval toch werking gehad omdat de consequentie van niet-betaling daarin duidelijk is opgenomen. Het hof oordeelt dat debiteur de buitengerechtelijke kosten verschuldigd is geworden, zij het na afloop van de in de wet bedoelde termijn die is gaan lopen op de dag na aanmaning.

Uit deze uitspraak volgt dat wanneer een debiteur minder dan 14 dagen de gelegenheid krijgt het verschuldigde bedrag te betalen zonder dat incassokosten verschuldigd worden, de veertiendagenbrief niet aan de eisen van de wet voldoet. Ook al wordt dan in deze zaak ten aanzien van de incassokosten uiteindelijk in het voordeel van de schuldeiser beslist, VvE’s doen er verstandig aan in hun ‘veertiendagenbrief’ aan te geven dat de termijn van 14 dagen begint te lopen op de dag ná de dagtekening van die brief.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Roy Besselink.

vinyTherm elba flatgebouw
Lees ook

Verhuurverbod voor eigenaren van appartementen in akte van splitsing mogelijk

Onlangs heeft de rechtbank Groningen1 geoordeeld dat een algeheel verbod tot verhuur opgenomen in het splitsingsreglement geldig is. Wanneer een algeheel verhuurve...

Lees volledig bericht