Sanne Siebes, 20 februari 2020

Cameratoezicht binnen de VvE

teeds meer VvE’s hebben behoefte aan cameratoezicht, omdat zij de gemeenschappelijke eigendommen willen beschermen en diefstal en inbraak tegen willen gaan. Waar regelmatig vragen over het ontstaan, is of het plaatsen van cameratoezicht binnen een appartement wel mag op grond van de AVG.

Over het hanteren van cameratoezicht in een appartementencomplex heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 19 december 2019 uitspraak gedaan. In deze zaak ging het om een verzoek van een appartementseigenaar om het videobewakingssysteem van het gebouw uit te schakelen en de in de gemeenschappelijke ruimten geïnstalleerde camera’s te verwijderen omdat dit een schending van het recht op eerbiediging van het privéleven zou vormen.

Het Hof legt in dit arrest uit dat er op grond van de AVG voorwaarden zijn waaraan moet worden voldaan, wil de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig zijn. Er zijn zes (rechts)grondslagen opgenomen in de AVG op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt, namelijk:

  1. Uitvoering overeenkomst
  2. Wettelijke verplichting
  3. Vitaal belang
  4. Algemeen belang
  5. Gerechtvaardigd belang
  6. Toestemming

In deze zaak is het doel van de videobewaking, het beschermen van goederen, de gezondheid en het leven van de mede-eigenaren. In het gebouw was voordat de videobewaking werd geplaatst namelijk sprake van diefstal, inbraak en vandalisme. Het Hof constateert dat sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Het Hof oordeelt daarnaast dat de AVG zich op zich niet verzet tegen nationale bepalingen die toestaan dat zonder toestemming van de betrokkenen een videobewakingssysteem wordt opgezet, zoals het systeem in deze zaak, dat is geïnstalleerd om de veiligheid en de bescherming van personen en goederen te waarborgen. De nationale rechter moet wel per geval beoordelen of inderdaad sprake is van een gerechtvaardigd belang of een van de andere (rechts)gronden.

Rijssenbeek Advocaten heeft speciaal voor VvE’s een cameraprotocol opgesteld. In dit cameraprotocol zijn onder meer regels opgenomen over het doel van het cameratoezicht, taken en verantwoordelijkheden, de digitale opslagruimte en beveiliging van de beelden, de bediening van het camerasysteem, verslaglegging en rapportage en inzage en uitgifte van opgenomen camerabeelden aan derden. Bij het cameraprotocol leveren wij een duidelijke en praktische handleiding over hoe om dient te worden gegaan met cameratoezicht binnen de VvE. Daarnaast zijn als bijlagen bij het cameraprotocol nog verschillende handige modellen gevoegd zoals een model akte van geheimhouding, een model inzageverklaring, een model logboek onderhoud en storingen en een model voor het bijhouden van incidenten. De kosten voor het cameraprotocol met handleiding bedragen slechts € 39,50 (excl. BTW) Mocht u een cameraprotocol willen bestellen dan kan dat via AVG@rijssenbeek.nl 

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sanne Siebes

Apartment architecture
Lees ook

Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE’s

De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse reserverin...

Lees volledig bericht