Lara Hesseling, 31 mei 2013

De coöperatieve flatexploitatievereniging ten einde?

Op 26 april jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een beroep op het hypothecair huurbeding door de bank niet mogelijk is bij verpande lidmaatschapsrechten in een coöperatieve exploitatievereniging. In de regel is in een hypotheekakte opgenomen dat het de hypotheekgever zonder toestemming van de bank niet is toegestaan om zijn woning te verhuren. Dit beding kan de bank onder meer tegen huurders inroepen.

In het geval van financiering van een lidmaatschapsrecht is het voor de bank echter niet mogelijk om een hypotheekrecht te verkrijgen. Als zekerheid voor de terugbetaling van de geldlening resteert voor de bank enkel een pandrecht.

Nu de Hoge Raad heeft bepaald dat het huurbeding in de pandakte geen gelijke werking heeft als het huurbeding in de hypotheekakte, is er een reëel risico voor banken ontstaan dat zij huurders in een lidmaatschapsrecht niet kunnen verplichten de woning te ontruimen. Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat banken niet meer bereid zullen zijn, of slechts tegen een hogere rente, om de aankoop van een lidmaatschapsrecht te financieren. Dit zal de waarde van het lidmaatschapsrecht niet ten goede komen. Het is derhalve nu, meer dan ooit, verstandig om de coöperatieve flatexploitatievereniging om te zetten naar een Vereniging van Eigenaars en daartoe het gebouw te splitsen in appartementsrechten.

Voor een uitgebreide toelichting op het arrest van de Hoge Raad klik hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

 

Lees ook

De ingebrekestelling per e-mail en de buitengerechtelijke incassokosten

Het komt steeds vaker voor dat eigenaren de maandelijkse (voorschot)bijdragen niet voldoen wat een (langdurig) incassotraject tot gevolg heeft. Biedt de wet de mog...

Lees volledig bericht