building condo
Rijssenbeek Advocaten, 16 juli 2019

De Hoge Raad zorgt voor onduidelijkheid binnen de VvE! Hoe nu te handelen?

Onlangs hebben wij in onze @Rijssenbeek aandacht besteed aan een Hoge Raad uitspraak waarin is geoordeeld dat de vernietigingstermijn van artikel 5:130 lid 2 BW niet zonder meer een dag na de vergadering van eigenaars gaat lopen.

Hoe dient een VvE nu in de praktijk om te gaan met het bekendmaken van besluiten, om zoveel mogelijk onduidelijkheid te voorkomen over de dag waarop de vernietigingstermijn gaat lopen? Wij adviseren als volgt:

  1. Voldoe aan het vereiste van ondertekening van de presentielijst door de aanwezige leden, zodat in elk geval kan worden aangetoond welke leden bij de vergadering aanwezig waren en welke leden dus op de dag van vergadering bekend zijn geworden met de besluiten.
  2. Laat de vergadering van eigenaars besluiten over de wijze waarop besluiten bekend worden gemaakt binnen de VvE. Om de vernietigingstermijn zo spoedig mogelijk in te laten gaan, is het raadzaam de dag na de vergadering van eigenaars, de besluitenlijst (dus niet de uitgewerkte notulen) rond te zenden aan de leden alsmede te publiceren op de website van de VvE.

Ondanks dat de VvE volgens ons in veel gevallen onduidelijkheid kan voorkomen door te handelen als hiervoor beschreven, blijft discussie over het ingaan van de termijn mogelijk.

Immers, wat als een eigenaar stelt geen besluitenlijst te hebben ontvangen en daarnaast nimmer inlogcodes heeft gekregen om in te loggen op de website van de VvE, zodat hij van de publicatie geen kennis kon nemen? Komt dat dan voor risico van de eigenaar omdat dit tot zijn onderzoeksplicht behoort, of dient de VvE dan alsnog te bewijzen dat de eigenaar wel degelijk kennis heeft genomen van de besluiten?

Het mag duidelijk zijn dat de Hoge Raad uitspraak weer zal leiden tot nieuwe jurisprudentie op dit punt, waarin hopelijk meer duidelijkheid wordt gecreëerd.

 

ballpen close up desk
Lees ook

Waarom inschrijving van de koopovereenkomst van uw appartement nuttig kan zijn

Sinds 1 september 2003 bepaalt artikel 7:3 BW dat de koopovereenkomst, van bijvoorbeeld een appartement, kan worden ingeschreven in de openbare registers van het k...

Lees volledig bericht