Sabine Schultze, 20 september 2022

De voorzitter van de vergadering van de VvE

Wie is de ‘echte’ voorzitter?
In de praktijk bestaat soms verwarring over de vraag wie de voorzitter is. De veelgehoorde functienaam ‘voorzitter van de VvE’ bestaat niet in het appartementsrecht. De wet kent maar één voorzitter en dat is de voorzitter van de vergadering. Verder kan er een voorzitter van het bestuur zijn. Maar de voorzitter van het bestuur is een andere functie dan voorzitter van de vergadering.

 

Benoeming en ontslag
Tenzij de statuten van de VvE anders bepalen, wordt de voorzitter van de vergadering door de vergadering  benoemd en kan te allen tijde door de vergadering worden ontslagen. Ook een buitenstaander kan tot voorzitter van de vergadering worden benoemd. In principe kan op elke vergadering een andere voorzitter worden benoemd. In de praktijk echter wordt meestal in de eerste vergadering een voorzitter benoemd en is die eenmaal benoemd dan blijft die voorzitter voor onbepaalde tijd in functie.

Taak
Uit de wet en de modelreglementen volgt dat de voorzitter twee hoofdtaken heeft. Allereerst leidt hij de vergadering van eigenaars. Dat houdt in, dat de voorzitter de voortgang van de vergadering bepaalt en de orde handhaaft. Zo is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van de stemming beslissend. Daarnaast vervangt de voorzitter het bestuur bij belet of ontstentenis.

Tot slot: om verwarring te voorkomen doet, in een voorkomend geval, de ‘voorzitter van de VvE’ er goed aan zijn functienaam aan te passen.

Tijdens de Rijssenbeek VvE-dag op 3 november 2022 zal dit onderwerp tijdens de workshop ‘Vergadering’ nader worden besproken. Aanmelden kan via een e-mail aan events@rijssenbeek.nl.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mr. Sabine Schultze.

Lees ook

Het incassomandaat binnen de VvE

De incasso-afdeling van Rijssenbeek Advocaten merkt steeds vaker dat leden van VvE’s het ontbreken van een incassomandaat van het bestuur van de VvE als verweer in...

Lees volledig bericht