Sanne Siebes, 23 juni 2017

Een broodjeszaak in een kantoorpand, mag dat?

Zeer recent heeft de Rechtbank Gelderland een vonnis gewezen over de bestemming van een appartement. Met name wordt ingegaan op het verschil tussen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bestemming. De publiekrechtelijke bestemming is de bestemming die de gemeente geeft aan een onroerende zaak. De privaatrechtelijke bestemming is de bestemming zoals opgenomen in de akte van splitsing.

In dit geval wordt een appartement gebruikt als horecaruimte/restaurant. Dit is in strijd met de bestemming zoals opgenomen in de akte van splitsing, te weten: “kantoor-/praktijkruimte”.

De VvE heeft de eigenaar gewezen op het feit dat het gebruik van het appartement als horecazaak in strijd is met de bestemming van het appartement conform de akte van splitsing.  De eigenaar van het appartement heeft vervolgens het verzoek om het appartement als horecazaak te gebruiken ter stemming gebracht op de vergadering van eigenaars. Er is geen toestemming verleend.  Desondanks blijft het appartement als horecazaak in gebruik. De VvE heeft de rechtbank vervolgens (onder meer) verzocht de eigenaar te veroordelen het appartement enkel te (laten) gebruiken als kantoor-/praktijkruimte op straffe van een dwangsom.

Bij de beoordeling van de zaak door de rechter komt vervolgens aan de orde dat de eigenaar van het appartement aanvoert dat een nieuw bestemmingsplan is vastgelegd waarin de bestemming “horeca” is toegekend aan het betreffende appartement. Dit is de publiekrechtelijke bestemming en niet de privaatrechtelijke bestemming zoals opgenomen in de akte van splitsing.

De rechter oordeelt dat het enkele feit dat de bestemming in het bestemmingsplan van de gemeente is gewijzigd, niet betekent dat het gebruik als horecaruimte ook in het licht van de akte van splitsing is toegestaan.

De eigenaar is dan ook (onder meer) veroordeeld om het appartement te gebruiken conform de bestemming zoals opgenomen in de akte van splitsing, op straffe van een dwangsom met een maximum van € 50.000,00. Een fikse dwangsom dus.

De bestemming zoals opgenomen in de akte van splitsing is dus leidend ook al wordt in een bestemmingsplan een andere bestemming toegekend aan een bepaald appartement.

Heeft u vragen naar aanleiding van het voorgaande, dan kunt u contact opnemen met Sanne Siebes.

Burgerlijkwetboek ANP
Lees ook

Inwerkingtreding wetsvoorstel Verbetering Functioneren Vereniging van Eigenaars

In de @Rijssenbeek van 2 juni 2017 hebben wij aangegeven dat het wetsvoorstel ‘Verbetering Functioneren Verenigingen van Eigenaars’ op dat moment was aangenomen do...

Lees volledig bericht