Burgerlijkwetboek ANP
Rijssenbeek Advocaten, 21 juni 2017

Inwerkingtreding wetsvoorstel Verbetering Functioneren Vereniging van Eigenaars

In de @Rijssenbeek van 2 juni 2017 hebben wij aangegeven dat het wetsvoorstel ‘Verbetering Functioneren Verenigingen van Eigenaars’ op dat moment was aangenomen door de Eerste Kamer.

Nu wij veel vragen krijgen over de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel, willen wij u hierbij informeren dat het wetsvoorstel daadwerkelijk in werking zal treden vanaf januari 2018. Dit volgt uit een nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Wij zullen onder meer tijdens de Rijssenbeek Corporatie-, Onderwijs- en Incassodag 2017 (COI-dag) op 26 oktober a.s. uitgebreid stilstaan bij de gevolgen die de wetswijziging met zich brengt voor VvE’s.

Heeft u vragen naar aanleiding van het voorgaande, dan kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

flatgebouw
Lees ook

Gemeente moet VvE raadplegen in kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

In onze @rijssenbeek van 3 juni 2016  hebben we aandacht besteed aan de WMO in relatie tot VvE’s. De Ombudsman Rotterdam heeft onlangs een uitspraak gedaan, die vo...

Lees volledig bericht