, 18 mei 2022

Gebruik van een berging bij een appartementsrecht

Veel appartementsrechten beschikken over een berging. Zeker in tijden van hoge woningprijzen is het interessant die berging als woonruimte te gebruiken. Mag dat zomaar?

In 2019 oordeelde het hof Amsterdam over de volgende situatie. De (goederenrechtelijke) bestemming van het betreffende appartementsrecht was woning. In de akte van splitsing stond in de (feitelijke) omschrijving van een appartementsrecht dat het recht gaf op een woning met berging. Het hof oordeelde dat het woord ‘berging’ in de feitelijke omschrijving een nadere bestemming is van die ruimte. Die mag dus slechts als berging gebruikt worden en niet als woonruimte.

De rechtbank Amsterdam heeft in twee recente beschikkingen op dezelfde wijze geoordeeld. In de eerste beschikking oordeelt de rechtbank dat de bestemming van het appartement als geheel ‘woning’ is. De rechtbank meent dat uit de feitelijke omschrijving als berging volgt dat bedoeld is de betreffende ruimte nader te bestemmen. In de tweede beschikking beslist de rechtbank dat uit de omschrijving in de splitsingsakte volgt dat de bestemming van de betreffende ruimte aan nadere beperkingen is onderworpen.

Hoewel er andersluidende uitspraken zijn, volgt de rechtbank Amsterdam dus de lijn van het hof: een ruimte die in de akte van splitsing is omschreven als berging, mag niet als woonruimte worden gebruikt. Om in zo’n geval een berging als woonruimte te kunnen gebruiken, is dus toestemming van de VvE nodig of wijziging van de akte van splitsing.

Bij eventuele vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Bram Willemsen.

Lees ook

De wijziging van het architectonisch uiterlijk binnen de VvE Deel II

In de vorige @Rijssenbeek is beschreven in welke gevallen sprake is van een wijziging in het gebouw die kan worden aangemerkt als een wijziging van het architecton...

Lees volledig bericht