Anne Vermeulen-Jonkers, 9 maart 2020

Geslaagde Dag van de VvE-Beheerder

Het Instituut Fysieke Veiligheid was dit jaar als locatie gekozen. Het thema dit jaar was veiligheid.

Het jaarlijks door Rijssenbeek Advocaten georganiseerde evenement was voor een grote groep VvE-beheerders uit het hele land wederom een mix van lering en vermaak.

De middag begon met het inhoudelijk gedeelte:

mr. Ali El Fathi gaf samen met Michel Aartse van Liander een presentatie over gevaarzetting bij hennepplantages binnen appartementencomplexen en de taken en verantwoordelijkheden van de VvE-beheerder bij criminaliteit binnen appartementencomplexen.

mr. Tom Gilsing gaf vervolgens met Margo Karemaker, promovenda bij de Universiteit Maastricht, een presentatie over de bijzondere risico’s van senioren in appartementencomplexen en de speciale taken en verantwoordelijkheden van de VvE-beheerder in dat kader.

Daarna liet mindillusionist Jochem Nooyen ons zien dat alles wat wij online doen, voor anderen te volgen en te achterhalen is. Met een aantal spectaculaire acts werd duidelijk wat inbreuk op de privacy kan betekenen.

Vervolgens werd op de Rijssenbeek netwerkborrel nagepraat en werden contacten opgehaald.

Aan het einde van de borrel werd door het IFV een brandblusdemontratie gegeven, waarbij enkele VvE-beheerders zelf hun bluskwaliteiten mochten tonen.

Lees ook

Cameratoezicht binnen de VvE

teeds meer VvE’s hebben behoefte aan cameratoezicht, omdat zij de gemeenschappelijke eigendommen willen beschermen en diefstal en inbraak tegen willen gaan. Waar r...

Lees volledig bericht