Michel Elbers, 17 november 2015

Het huishoudelijk reglement beoordeeld

Naar aanleiding van de @Rijssenbeek ‘Oktober: HR maand’ heeft ons kantoor de afgelopen maand van een groot aantal VvE’s huishoudelijk reglementen ontvangen met het verzoek om deze te screenen. Bij het screenen heeft ons kantoor gecontroleerd of de bepalingen in het huishoudelijk reglement in overeenstemming zijn met de dwingende wetsbepalingen, jurisprudentie, de bepalingen in het splitsingsreglement van de VvE en de bepalingen van het (eventueel) toepasselijke modelreglement.

In beginsel zouden in een huishoudelijk reglement slechts regels van orde en feitelijk gebruik moeten worden opgenomen en deze bepalingen mogen niet in strijd met de wet en/of het splitsingsreglement zijn. Uit de toegezonden huishoudelijk reglementen blijkt dat VvE’s zich hier niet altijd aan houden. Veel van de VvE’s zijn namelijk van mening dat de reglementsbepalingen onvoldoende mogelijkheden bieden om als VvE handhavend te kunnen optreden. Daarom worden in het huishoudelijk reglement vaak bepalingen opgenomen, die afwijken van het bepaalde in het splitsingsreglement en/of het modelreglement. Deze bepalingen zijn nietig wegens strijd met het splitsingsreglement/modelreglement en worden geacht niet in het huishoudelijk reglement te zijn opgenomen.

Daarnaast valt op dat veel VvE’s in het huishoudelijk reglement één of meerdere bepalingen van de wet, het splitsingsreglement en/of de modelreglementen integraal overnemen. Dit is overbodig omdat deze bepalingen van rechtswege al van toepassing zijn op de VvE en de gezamenlijke eigenaren.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u het huishoudelijk reglement van uw VvE laten screenen, neemt u dan contact op met mr. Michel Elbers.

Lees ook

Gevolgen onjuiste inschrijving Kamer van Koophandel

De vergadering van eigenaars van een VvE  benoemt het bestuur. Op het moment dat een nieuw bestuur is gekozen zijn de bestuursleden bevoegd als zodanig te handelen...

Lees volledig bericht