books document education
Michel Elbers, 25 juli 2019

Het huishoudelijk reglement van de VvE beoordeeld

Zoals eerder in de @Rijssenbeek van mei 2019 aangegeven, volgt uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat naast regels over gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten ook regels over de privégedeelten in het huishoudelijk reglement kunnen worden opgenomen. Deze bepalingen mogen echter niet in strijd met de wet en/of het splitsingsreglement zijn.

In het huishoudelijk reglement van een VvE kunnen in beginsel slechts regels met betrekking tot het feitelijk gebruik en regels van orde worden opgenomen. Zo volgt uit rechtspraak van eerder dit jaar dat een algemeen verbod op het houden van huisdieren niet in het huishoudelijk reglement van een VvE mag worden opgenomen, indien deze bevoegdheid niet expliciet in het splitsingsreglement van de VvE is geregeld.

Vaak staan in het huishoudelijk reglement van de VvE bepalingen, die afwijken van het bepaalde in de wet, de jurisprudentie, het splitsingsreglement en/of het (al dan niet toepasselijke) modelreglement. Wanneer deze bepalingen in strijd zijn met de wet, de jurisprudentie of het (model)splitsingsreglement, zijn die bepalingen nietig. Dat betekent dat de VvE in rechte geen beroep op deze bepalingen kan doen.

Het is soms lastig te bepalen of artikelen in het huishoudelijk reglement nietig zijn. Rijssenbeek Advocaten kan het huishoudelijk reglement van uw VvE toetsen aan de jurisprudentie en huidige wet- en regelgeving of een nieuw en geheel op maat gemaakt huishoudelijk reglement opstellen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u een offerte ontvangen voor het screenen of het opstellen van een huishoudelijk reglement voor uw VvE, neemt u dan contact op met mr. Michel Elbers.

building condo
Lees ook

De Hoge Raad zorgt voor onduidelijkheid binnen de VvE! Hoe nu te handelen?

Onlangs hebben wij in onze @Rijssenbeek aandacht besteed aan een Hoge Raad uitspraak waarin is geoordeeld dat de vernietigingstermijn van artikel 5:130 lid 2 BW ni...

Lees volledig bericht