KNB
Rijssenbeek Advocaten, 22 december 2017

Het nieuwe Modelreglement 2017

De afgelopen jaren heeft ons kantoor u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot een nieuw Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, dat wordt opgesteld in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Op 19 december 2017 is het nieuwe Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten ingeschreven in de openbare registers, hierna te noemen: ‘MR 2017’. De tekst van het MR 2017 is te vinden via deze link.

De inschrijving van het nieuwe MR 2017 heeft geen gevolgen voor de bestaande splitsingen. Het MR 2017 komt namelijk niet in de plaats van de eerdere modelreglementen, maar zal bestaan naast het MR 1973, het MR 1983, het MR 1992 en het MR 2006.

Het MR 2017 houdt onder meer rekening met de nieuwe wettelijke regels, die vanaf 1 januari 2018 van toepassing zijn als gevolg van de Wet Verbetering Functioneren VvE’s. Daarnaast zijn in het MR 2017 ook de nodige wijzigingen en aanvullingen opgenomen ten opzichte van het bepaalde in het MR 2006, waardoor het MR 2017 beter aansluit bij de laatste jurisprudentie.

Het MR 2017 zal in de praktijk als basis worden gebruikt bij het opstellen van (nieuwe) splitsingsakten en/of het wijzigen van bestaande splitsingsakten. Uiteraard kan bij het opstellen van een splitsingsakte ook nog steeds gewoon aansluiting worden gezocht bij één van de eerdere modelreglementen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling of mr. Michel Elbers.

splitsingsakte model reglementen
Lees ook

Modelsplitsingsreglement 2006 in strijd met de wet

Dat zou de conclusie kunnen zijn naar aanleiding van het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 30 november 2017. Waar ging het over? De kwestie: In dez...

Lees volledig bericht