splitsingsakte model reglementen
Esther van Riet, 19 december 2017

Modelsplitsingsreglement 2006 in strijd met de wet

Dat zou de conclusie kunnen zijn naar aanleiding van het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 30 november 2017. Waar ging het over?

De kwestie:

In deze kwestie stond in de splitsingsakte dat het mogelijk was om met het Huishoudelijk Reglement af te wijken van de in de splitsingsakte opgenomen kostenverdeling. Kort gezegd kwam het erop neer dat de vergadering van eigenaars met een 80% meerderheidsbesluit zou kunnen beslissen dat de kosten verbonden aan onderhoud, herstel en vernieuwing van de gemeenschappelijke gedeelten waarvan de vergadering van eigenaars heeft bepaald in een Huishoudelijk Reglement dat deze uitsluitend dienstbaar zijn aan één eigenaar of een bepaalde groep van eigenaars, worden gedragen door de eigenaar voor het geheel of door de groep van eigenaars ieder voor een gelijk gedeelte.

Nadat de vergadering had besloten tot een van de akte afwijkende kostenverdeling en dit in het Huishoudelijk Reglement was opgenomen, vocht een eigenaar dit besluit aan bij de kantonrechter. De kantonrechter oordeelde dat in het splitsingsreglement een basis ligt voor het vastleggen van een afwijkende kostenverdeling in het Huishoudelijk Reglement. De vergadering mocht dus op deze wijze beslissen en het besluit werd door de kantonrechter in stand gelaten.

Het Gerechtshof:

Het Gerechtshof oordeelt anders. Het artikel in de splitsingsakte waardoor in het Huishoudelijk Reglement een kostenverdeling kan worden opgenomen die afwijkt van de kostenverdeling zoals opgenomen in de splitsingsakte, is in strijd met de wet (artikel 5:113 lid 2 BW). Daarmee is dat artikel in het splitsingsreglement nietig. Het besluit van de vergadering is daarom ook nietig en de betreffende eigenaar hoeft niet de bijdragen te betalen zoals opgenomen in het nietige besluit.

Artikel 52 lid 9 modelsplitsingsreglement 2006:

Artikel 52 lid 9 modelsplitsingsreglement 2006 bevat ook een bepaling waardoor de vergadering van eigenaars kan besluiten dat een van de splitsingsakte afwijkende kostenverdeling kan worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Dit artikel bepaalt dat met een meerderheid van 2/3 in een vergadering waar tenminste 2/3 van de stemgerechtigden zijn vertegenwoordigd, een besluit kan worden genomen tot een kostenverdeling die afwijkt van de splitsingsakte. Dit geldt dan alleen voor de situatie van een verbouwing of het aanbrengen/wegbreken van een nieuwe/bestaande installatie. Het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden betekent dat deze bepaling in het modelsplitsingsreglement in strijd is met de wet en dus nietig.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met mr. E. van Riet.

flatgebouw
Lees ook

Asbest? Voorkom aansprakelijkheid van de VvE!

Uit artikel 3 lid 1 sub b van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 volgt dat degene die een bouwwerk of object geheel of gedeeltelijk laat afbreken of uit elkaar la...

Lees volledig bericht