Appartementen meerdere verdiepingen
, 7 oktober 2016

Hoe groot is uw appartement daadwerkelijk?

De wet bepaalt dat bij de koop van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een appartement(srecht), de vermelding van de oppervlakte slechts vermoed wordt als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Anders gezegd: de vermelding bij de verkoop van de oppervlakte van een appartement hoeft niet zonder meer de daadwerkelijk oppervlakte van het appartement te zijn.

Het wetsartikel (artikel 7:17 lid 6 BW) leidt ertoe dat de feitelijke gegevens ten aanzien van de oppervlakte doorslaggevend zijn en niet de mededeling bij de verkoop of hetgeen in de overeenkomst is aangegeven. Dit wetsartikel is van regelend recht. Dit betekent dat de verkoper en koper in de koopovereenkomst iets anders kunnen afspreken.

Recent heeft de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2016:1738) een voor de dagelijkse praktijk interessante uitspraak gedaan. De casus was als volgt: drie vrienden kopen gezamenlijk een appartement van de verkoper die een verkoopmakelaar heeft ingeschakeld. In de verkoopadvertentie stond dat de woonoppervlakte 210 m2 bedroeg. Achteraf bleek de oppervlakte slechts 185 m2 te zijn. Kopers starten een procedure tegen de verkoper en doen daarbij een beroep op de bepalingen in de overeenkomst waarin is bepaald dat een partij zich op de onjuistheid van de door verkoper opgegeven maat of omschrijving van het appartement kan beroepen als die opgave niet te goeder trouw is geschied.

Ingevolge artikel 3:11 BW is iemand niet te goeder als hij de relevante feiten kende of behoorde te kennen. De verkoper beroept zich op artikel 7:17 lid 6 BW en stelt dat tijdens de bezichtigingen aan de kopers is medegedeeld dat de oppervlakte kleiner was. Aangezien uit omstandigheden bleek dat de verkoper wist dat de oppervlakte kleiner was, is hier volgens de rechter geen sprake van handelen te goeder trouw en slaagt het beroep op 7:17 lid 6 BW niet.

Kortom, gelet op het voorgaande is het raadzaam om alvorens een appartement/woning te kopen/verkopen, duidelijkheid te krijgen/verschaffen over de daadwerkelijke oppervlakte.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Arzu Ilbay-Korkmaz LL.B.

Appartementen meerdere verdiepingen
Lees ook

Het net rond Airbnb/short stay sluit zich

Op 13 september 2016 oordeelde  het gerechtshof Amsterdam dat recreatieve verhuur waaronder kortdurende verhuur aan toeristen in strijd is met de  bestemming ‘part...

Lees volledig bericht