Indoor appartement complex
Rijssenbeek Advocaten, 4 maart 2014

Is de warmtewet van toepassing op VvE’S?

De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. Dit leidt tot veel onrust en weerstand bij VvE’s en de reden daarvoor is meer dan duidelijk. De toepassing van de Warmtewet op VvE’s leidt tot forse financiële- en administratieve lastenverzwaringen. In reactie daarop wordt veel aandacht besteed aan de vraag hoe de negatieve gevolgen voor VvE’s kunnen worden beperkt. De Warmtewet biedt op dat punt helaas maar weinig bewegingsruimte. Misschien moet de aandacht ook daarom verschuiven naar de vraag: “Is de Warmtewet van toepassing op VvE’s?”

In het artikel “De VvE en de Warmtewet: Een ongelukkige combinatie” laten wij zien dat het appartementsrecht en de Warmtewet met elkaar botsen. Dit levert argumenten op waarmee kan worden verdedigd dat de Warmtewet helemaal niet van toepassing is op VvE’s.

Lees ook

SWK Garantie- en Waarborgregeling 2014 (deel II): het beroep op de waarborg

In april 2013 heeft Rijssenbeek Advocaten een  artikel gepubliceerd in het tijdschrift Appartement & Eigenaar inzake het beroep op de insolventie- en gebrekenw...

Lees volledig bericht