Michel Elbers, 1 augustus 2018

Kan de VvE grenzen stellen aan een eigenaar die veel administratieve lasten veroorzaakt?

Het komt soms voor dat een appartementseigenaar uit onvrede met het gevoerde beleid het bestuur, de (administratief) beheerder en/of de gezamenlijke eigenaars van de VvE bestookt met e-mails en brieven met betrekking tot allerlei verzoeken en/of klachten. Dit kan leiden tot een onnodige belasting van het bestuur en/of de beheerder en kan in sommige gevallen zelfs leiden tot problemen bij het besturen en/of beheren van de VvE. Bovendien kan een dergelijke situatie leiden tot extra beheerkosten voor de VvE, aangezien de beheerder de kosten van de behandeling van deze e-mails en brieven bij de VvE in rekening wil brengen. De vraag is of de VvE deze extra kosten kan doorberekenen aan de betreffende eigenaar.

In een recent arrest van het gerechtshof Amsterdam is geoordeeld dat het niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid om als vergadering te besluiten om de extra beheerkosten door te belasten aan een eigenaar, indien een eigenaar een disproportionele hoeveelheid informatie van de beheerder blijft verlangen. De extra kosten van de beheerder konden in dit geval dus worden doorbelast aan de betreffende eigenaar.

In deze zaak ging het om een eigenaar, die zich niet kon verenigen met de wijze waarop een project door de VvE was uitgevoerd en om die reden bleef deze eigenaar het bestuur van de VvE en de uitvoerende partij belasten met e-mails hierover. Het project was reeds ruimschoots afgewikkeld en de vergadering van eigenaars had al meermaals besloten om het bestuur van de VvE decharge te verlenen voor het betreffende project. Bovendien had de eigenaar de aan hem toekomende rechtsmiddelen om op te treden tegen de eerdere besluiten onbenut gelaten.

Daarom had de vergadering van eigenaars besloten om de extra beheerkosten door te belasten aan de betreffende eigenaar. Bovendien had de vergadering van eigenaars besloten om de eigenaar een boete op te leggen, indien deze eigenaar zou blijven doorgaan met het versturen van e-mails met betrekking tot het oude project.

Gelet op voornoemde omstandigheden heeft het hof geoordeeld dat de beide besluiten in stand dienen te blijven.

Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen, dan kunt u contact opnemen met mr. Ali El Fathi of mr. Michel Elbers.

Lees ook

Overlast bij VvE’s door bomen en overhangende takken

Regelmatig vragen VvE’s ons advies met betrekking tot overlast door een boom op een naastgelegen erf. Wat zijn nu de mogelijkheden voor een VvE om tegen de eigenaa...

Lees volledig bericht