Sabine Schultze, 13 december 2023

Mag de oproep voor de VvE-vergadering ook per e-mail?

De maatschappij digitaliseert steeds verder. Wij ontvangen regelmatig de vraag of de uitnodiging voor de vergadering ook per e-mail mag worden verzonden.

In de @Rijssenbeek van 17 april 2015 zijn we al ingegaan op de wijze van oproeping en de digitale uitnodiging voor de vergadering. Daaruit volgt, kort gezegd, dat MR 2006 regelt dat de uitnodiging met agenda onder voorwaarden ook digitaal aan de eigenaar kan en mag worden verzonden. Inmiddels bevat MR 2017 en het MR bij splitsing in appartementsrechten kleine VvE’s een vergelijkbare bepaling. Maar ook indien een ouder (model)reglement van toepassing is, geldt voorshands dezelfde regeling.

Onlangs heeft de Hoge Raad een zaak behandeld waarin onder andere de vraag voorlag of een oproeping voor de vergadering per e-mail rechtsgeldig is. Het antwoord in die zaak is positief. Volgens de Hoge Raad is het uitgangspunt dat elektronische oproeping onder voorwaarden is toegestaan, tenzij de splitsingsakte dit uitdrukkelijk verbiedt. Dit, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  1. dat de VvE van de betreffende eigenaar expliciet toestemming heeft voor elektronische toezending;
  2. de VvE uitdrukkelijk verzoekt om opgave van een e-mailadres dat bestemd zal zijn voor de communicatie met de VvE.

Met dit arrest bevestigt de Hoge Raad dat –  behalve als de splitsingsakte dat duidelijk uitsluit – de oproep voor de VvE-vergadering per e-mail onder voorwaarden mogelijk is.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Sabine Schultze.

Lees ook

De subsidieregeling verduurzaming voor VvE’s

Op 21 november 2023 is een nieuwsbericht verschenen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de subsidieregeling verduurzaming voor Ve...

Lees volledig bericht