Mitzi Litjens, 18 juli 2022

Meerderheidsmacht van een grooteigenaar binnen de VvE

Als een eigenaar in één complex meerdere appartementen in eigendom heeft (denk aan een woningcorporatie) is sprake van een grooteigenaar. Een grooteigenaar heeft meer stemmen dan een individuele eigenaar en volgens het democratisch besluitvormingsprincipe geldt: de meerderheid bepaalt. Dat betekent dat een grooteigenaar veel invloed kan uitoefenen op de besluitvorming binnen de vergadering van eigenaars. In dat kader wordt wel gesproken over meerderheidsmacht.

Grooteigenaar mag meerderheidsmacht gebruiken

Een eigenaar met meerdere appartementen, kan andere belangen hebben dan een individuele eigenaar. Zo zal een grooteigenaar meer bijdragen aan de VvE  dan een individuele eigenaar. Gelet daarop is het niet vreemd dat hij zijn stemrecht gebruikt om zijn belangen te beschermen. Dit kan leiden tot besluitvorming die in het voordeel is van de grooteigenaar maar in het nadeel van de individuele eigenaars. Dat wil echter nog niet zeggen dat deze wijze van besluitvorming onredelijk of onjuist is. Een besluit dat met meerderheidsmacht is genomen, is daarom in principe rechtsgeldig.

Misbruik niet toegestaan

Gebruik van meerderheidsmacht is dus toegestaan, misbruik van meerderheidsmacht echter niet. Van misbruik van meerderheidsmacht is sprake als een besluit met meerderheidsmacht wordt genomen, ten voordele van de grooteigenaar en ten nadele van de individuele eigenaars, zonder dat rekening is gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de individuele eigenaars. Een dergelijk besluit kan namelijk in strijd zijn met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Daarvan zou onder andere sprake kunnen zijn als:

  • de grooteigenaar door het besluit onredelijk wordt bevoordeeld
  • de individuele eigenaars door het besluit onredelijk worden benadeeld
  • gestemd wordt zonder enige motivering
  • geen openheid of transparantie wordt gegeven
  • de VvE gebonden wordt aan een niet-marktconforme overeenkomst

Niet eens met besluit: vernietigen

Als een eigenaar het niet eens is met een genomen besluit, kan aan de kantonrechter worden verzocht het besluit te vernietigen. Als de kantonrechter concludeert dat sprake is van misbruik van meerderheidsmacht en dus strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid, zal het besluit worden vernietigd.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Mitzi Litjens.

Lees ook

Een airco in het appartement. Mag dat zomaar?

Steeds meer eigenaars willen een airco in hun appartement. Mag dit zomaar, of moet je hier toestemming voor vragen aan de vergadering? In een zaak die diende bij d...

Lees volledig bericht