Geinzicht
, 5 december 2014

Moeten de NAW-gegevens van de bestuurders van een VvE in de kadastrale registers geregistreerd worden?

In het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 2006 (MR 2006) is in artikel 53 lid 2 bepaald dat het bestuur ervoor zorg dient te dragen dat de NAW-gegevens van bestuurders in de kadastrale registers worden geregistreerd. Hiervoor bestaat echter geen wettelijke grondslag.

Ten tijde van de vaststelling van het MR 2006 was de wetswijziging 2005, waarbij titel 9 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek werd gewijzigd, een feit. Bij deze wetswijziging is het niet mogelijk gebleken om een regeling te treffen over de publicatie van bestuurdersgegevens in een openbaar register.

In 2008 is in het Handelsregisterbesluit 2008 opgenomen dat de bestuurders bij het registreren van de VvE in het Handelsregister tevens verplicht zijn om onder meer de NAW-gegevens van iedere bestuurder in het Handelsregister te laten registreren. Er is echter geen wettelijke grondslag om deze gegevens tevens in de kadastrale registers te registreren.

Kortom, gelet op het voorgaande komt het bestuur zijn wettelijke verplichting na, indien zij ervoor zorg draagt dat de NAW-gegevens van de bestuurders in het Handelsregister worden geregistreerd. Het bestuur is dus op grond van de wet niet verplicht NAW-gegevens in de kadastrale registers te laten opnemen. Het kadaster is op vrijwillige basis overigens wel bereid gebleken voor registratie zorg te dragen.

Bij vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Arzu Ilbay-Korkmaz LL.B

gevels haagse flatgebouwen
Lees ook

Hoogte reservefonds in wet vastgelegd

Minister Blok heeft vanmiddag tijdens het jaarcongres van VvE Belang aangekondigd dat voor VvE’s reserveren voor groot onderhoud wettelijk verplicht wordt. Met dez...

Lees volledig bericht