Radboud Peutz, 11 januari 2016

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een appartementencomplex in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Uit onderzoek is gebleken dat het hierbij niet om een uitzondering ging, maar dat bij meerdere appartementencomplexen vergelijkbare problemen aanwezig kunnen zijn. Minister Blok heeft om die reden per 1 januari 2016 een onderzoeksplicht ingesteld voor galerijflats.

Op basis van deze onderzoeksplicht dient een eigenaar van een galerijflat, of degene die uit andere hoofde bevoegd is, vóór 1 juli 2017 een onderzoek te laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van de aanwezige galerij- en balkonvloeren. Als uit het onderzoek blijkt dat de constructie onvoldoende is, dient de eigenaar maatregelen te treffen. Het onderzoek behoeft overigens niet te worden uitgevoerd wanneer voor 1 januari 2016 een vergelijkbaar rapport is goedgekeurd door de gemeente.

Uitkragende gewapende betonnen vloeren
Het bedoelde onderzoek dient te worden uitgevoerd overeenkomstig SBR-publicatie 248 ‘Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten – Tweede herziene uitgave’. In de CUR-publicatie wordt aangegeven dat het specifiek gaat om de constructieve veiligheid van uitstekende galerij- of balkonvloeren die vast zijn gestort aan de binnenvloeren van de woningen. Een direct zichtbaar kenmerk van dergelijke galerijvloeren is veelal het ontbreken van consoles onder de vloeren. De gebreken doen zich met name voor bij appartementencomplexen die zijn gerealiseerd in de periode tussen 1950 en 1970.

Gemeenten kunnen het onderzoeksrapport opvragen en op grond van de Woningwet handhavend optreden als niet wordt voldaan aan deze onderzoeks- en zorgplicht.

Het is dus belangrijk dat VvE’s tijdig nagaan of zij verplicht zijn tot het uitvoeren van een onderzoek aan de balkon- dan wel galerijvloeren.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Radboud Peutz.

Brickell-Key
Lees ook

VvE aansprakelijk voor onderverzekering appartementengebouw

Zo oordeelde onlangs de rechtbank Amsterdam. Wat was hier aan de hand? In 2014 betrekken nieuwe bewoners een appartement in Amsterdam. Het betreft een klein appart...

Lees volledig bericht