gevels haagse flatgebouwen
Anne Vermeulen-Jonkers, 30 mei 2016

Rechtbank ontzegt eigenaar het gebruik van zijn appartementsrecht

De vergadering van eigenaars kan besluiten een eigenaar/gebruiker het gebruik van zijn appartementsrecht te ontzeggen, indien sprake is van ernstige overlast. De modelreglementen 1973 (artikel 24), 1983 (artikel 27), 1992 (artikel 27) en 2006 (artikel 39) bieden die mogelijkheid. Aangezien een besluit tot ontzegging verstrekkende gevolgen heeft en inbreuk maakt op het meest omvattende recht in Nederland: ‘het eigendomsrecht’, is die procedure met waarborgen omkleed. Afgezien van het gegeven dat de VvE een behoorlijk dossier aan klachten, politiemeldingen en overige bewijsstukken moet opbouwen, geldt dat de betreffende eigenaar voldoende in de mogelijkheid moet zijn gesteld om zich te verweren tegen de ontzegging.

In een recente (nog niet gepubliceerde) uitspraak van de Rechtbank Limburg van 7 oktober 2015, is op vordering van een VvE een eigenaar het gebruik van zijn appartementsrecht ontzegd. Daaraan is een (eveneens nog niet gepubliceerde) beschikking van de kantonrechter van de Rechtbank Limburg van 14 oktober 2014 vooraf gegaan, waarin het verzoek van de eigenaar tot vernietiging van het ontzeggingsbesluit werd afgewezen. Daarbij was van belang dat de VvE een behoorlijk dossier met bewijsstukken kon overleggen waaruit bleek dat de eigenaar, die met psychische klachten te kampen had, zich ernstig misdroeg. Ook had de VvE op correcte wijzen alle stappen doorlopen die volgens het modelreglement vooraf moeten gaan aan een ontzeggingsbesluit. Overigens zal ook een rol hebben gespeeld dat de eigenaar zijn ernstige misdragingen erkende tegenover de rechter.

Indien uw VvE te maken heeft met een eigenaar of gebruiker die zich ernstig misdraagt, dan is het zaak om zo snel mogelijk te beginnen met dossieropbouw, zoals het verzamelen van klachten, foto’s en filmmateriaal en tevens eigenaars te adviseren de klachten te melden bij de politie. Let wel, overlast is altijd subjectief. De rechter zal de overlast altijd aan de hand van objectieve maatstaven beoordelen. Dat is ook de reden dat een ontzeggingsbesluit slechts in uitzonderlijke gevallen stand zal houden.

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben, neem dan contact op met mr. Paul Bekkers.

Lees ook

Ruzie met de bestuurder. Wie trekt er aan het langste eind?

Het bestuur beheert de middelen van de vereniging en zorgt voor de tenuitvoerlegging van de besluiten. Naast deze formele taakomschrijving die in elk modelreglemen...

Lees volledig bericht