Foto vloer
Lara Hesseling, 6 april 2018

Uitleg splitsingsreglement 1969: is de begane grond vloer gemeenschappelijk?

Regelmatig krijgen wij van VvE’s met een splitsingsreglement van vóór 1973 de vraag of een bepaald gedeelte gemeenschappelijk of privé is. Deze vraag komt op, omdat deze oudere splitsingsreglementen geen uitgebreide opsomming van gemeenschappelijke gedeelten en zaken – zoals nadien wel uitgewerkt in de Modelreglementen van 1973, 1983, etc. – kennen.

In zijn algemeenheid is ons advies dat in die gevallen in ieder geval de schil van het gebouw – dat wil zeggen de funderingen, de dragende muren, de kolommen, het geraamte van het gebouw, de gevels, de balkonconstructies en de daken – gemeenschappelijk is. Dit is slechts anders wanneer uit het splitsingsreglement blijkt dat een gedeelte of zaak als privé is bestempeld of een privé gebruik kent.

Het Hof Amsterdam volgt ons in haar uitspraak van 27 februari 2018 (voor de volledige uitspraak klik hier). In een gebouw met vier woonappartementen is tijdens een bouwkundige keuring houtrot en zwam in de begane grond vloer aangetroffen. De vergadering van eigenaars besluit vervolgens dat de vloeren onderdeel zijn van de gemeenschappelijke gedeelten en op de kortst mogelijk termijn vervangen moeten worden. De eigenaars van de woonappartementen op de tweede en derde verdieping verzoeken bij de kantonrechter vernietiging van dit besluit. De kantonrechter wijst dit verzoek af, waarna de eigenaars in hoger beroep gaan.

Het Hof oordeelt vervolgens dat alle delen en onderdelen van het gebouw die in de splitsingsakte niet voor privégebruik bestemd zijn, gemeenschappelijk zijn. De vraag die dus beantwoord dient te worden is of de balken geacht worden deel uit te maken van de woning op de begane grond.

In een verticaal gesplitst pand vormt iedere vloer tevens de afscheiding met het appartement daaronder. De vloer van het appartement op de eerste verdieping is tevens het plafond van het appartement op de begane grond. Het is dan ook niet voor discussie vatbaar dat de tussenvloeren gemeenschappelijk zijn. Maar dit geldt ook voor de vloer op de begane grond. Deze vloer scheidt de woning op de begane grond van de ondergrond en kruipruimte. De ondergrond en kruipruimte zijn zonder enige twijfel gemeenschappelijk en dus niet bestemd voor privé gebruik (het belopen) door de eigenaar van het appartement op de begane grond.

Het Hof bekrachtigt de beschikking van de kantonrechter, zodat het besluit van de vergadering van eigenaars, dat de begane grond vloer gemeenschappelijk is, in stand blijft. Hiermee wordt dan ook de door ons gehanteerde uitleg van oudere splitsingsreglementen op dit onderwerp gevolgd.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

Skyscrapers
Lees ook

Aankoopkeuring standaard in NVM-koopovereenkomst appartement

Bij de koop van een woning en appartement wordt in de dagelijkse praktijk vaak gebruik gemaakt van de ‘NVM-koopakte’. De meest recente versie van deze (model-)koop...

Lees volledig bericht