Skyscrapers
Roy Besselink, 28 maart 2018

Aankoopkeuring standaard in NVM-koopovereenkomst appartement

Bij de koop van een woning en appartement wordt in de dagelijkse praktijk vaak gebruik gemaakt van de ‘NVM-koopakte’. De meest recente versie van deze (model-)koopakte dateert van 1 februari 2018. Er is een model dat betrekking heeft op de koop van een woning, maar ook een model dat specifiek betrekking heeft op de koop van een appartement(srecht). Een artikel dat nieuw is ten opzichte van eerdere versies van de NVM-koopakte is het artikel waarin is geregeld dat de koopovereenkomst door de koper kan worden ontbonden indien uit een rapport van een bouwtechnische keuring blijkt dat de kosten voor direct noodzakelijk herstel van gebreken of achterstallig onderhoud, hoger zijn dan een bepaald bedrag. Een dergelijke bepaling geeft de koper de mogelijkheid de koopovereenkomst – ook na de wettelijke bedenktijd van 3 dagen – te ontbinden.

Wanneer de koper een beroep wil doen op de ontbindende voorwaarde, dan moet hij dat binnen de afgesproken termijn schriftelijk en goed gedocumenteerd via de gangbare communicatiemiddelen (bijv. per aangetekende post of (onder omstandigheden) per e-mail) meedelen aan de (makelaar van de) verkoper.

In de huidige huizenmarkt (anno 2018) verkeren verkopers vaak in de positie dat zij voorwaarden kunnen stellen aan de verkoop van hun appartement. Verkoper en koper zijn vrij met elkaar overeen te komen de ontbindende voorwaarde met betrekking tot een bouwkundige keuring in de koopovereenkomst door te strepen. Juist in een situatie waarin een koper snel wil overgaan tot de koop van een appartement, doet hij er verstandig aan in de koopovereenkomst op te nemen dat hij de koop kan ontbinden bij constatering van (ernstige) gebreken waarvan de herstelkosten een bepaald bedrag te boven gaan.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Roy Besselink.

Foto Furmerus flat
Lees ook

Belangenverstrengeling bij een VvE-vergaderbesluit?

Recent is een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland gepubliceerd waarin is geoordeeld dat sprake was van belangenverstrengeling in de zin van artikel 47 lid 4 v...

Lees volledig bericht