Anne Vermeulen-Jonkers, 20 november 2015

Update nieuw model splitsings-reglement

Tijdens de vergadering van de Juristen Vereniging Appartementsrecht (JVA) van 12 november jl. heeft de Projectgroep van de Koninklijke Beroepsorganisatie voor het Notariaat (KNB), die zich bezig houdt met het nieuwe model-splitsingsreglement 2016, meegedeeld, dat het in zijn voornemen ligt dat nieuwe reglement  in het voorjaar van 2016 te presenteren.

Het nieuwe reglement zal uiteraard op de eerste plaats inzoomen op de eveneens in 2016 door te voeren wetswijziging (verplichte vulling van het reservefonds, normen voor het MJOP en regels voor het aantrekken van financiering voor groot onderhoud en verduurzaming). Daarnaast is het de bedoeling om in het reglement het systeem zodanig te wijzigen, dat beter dan voorheen duidelijk is, dat het exclusieve gebruik van een privé gedeelte of het gezamenlijke gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten geheel los staat van de vraag voor wiens rekening de kosten van onderhoud etc van (de delen van) het gebouw zijn. Daarom zullen de zogenaamde gebruiks- en kostenbepalingen beter worden gegroepeerd. Inhoudelijk zullen voorts regels worden ingevoerd, uitgebreid of gewijzigd, die bijvoorbeeld betrekking hebben op ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten aan een eigenaar, op de vraag welke kosten de individuele eigenaar moet dragen, op de vraag welke gebruiksbeperkingen een privé gedeelte kent, op de ontzegging van het gebruik, op splitsing van de exploitatierekening ten behoeve van verhurende eigenaars, op de vraag voor welke besluiten een versterkte meerderheid van stemmen noodzakelijk is, etc.

Rijssenbeek Advocaten houdt u natuurlijk van de voortgang van dit project op de hoogte.

Verdere informatie te verkrijgen bij mr. Norbert Rijssenbeek.

Lees ook

Het huishoudelijk reglement beoordeeld

Naar aanleiding van de @Rijssenbeek ‘Oktober: HR maand’ heeft ons kantoor de afgelopen maand van een groot aantal VvE’s huishoudelijk reglementen ontvangen met het...

Lees volledig bericht