Rijssenbeek Advocaten, 17 februari 2015

Vergadertip! Neem een besluit over ons juridisch abonnement

Met het nieuwe vergaderseizoen voor de deur stapelen de te bespreken onderwerpen voor de vergadering zich op. Ongetwijfeld staan besluiten over de begroting en het te plegen onderhoud reeds op de agenda. Wij raden u aan ook een besluit over een juridische adviseur voor de VvE’s toe te voegen.

VvE’s komen geregeld in aanraking met diverse vraagstukken die een juridische blik vereisen. Denk aan de organisatie van vergaderingen, het contracteren van derden, het afsluiten van overeenkomsten, het niet nakomen daarvan door bijvoorbeeld aannemers, of overtredingen van de regels door appartementseigenaren/huurders etc. etc.

Wij ontzorgen de VvE in dit soort kwesties, zodat de vereniging niet voor verrassingen komt te staan en zich kan focussen op haar kerntaken. Speciaal voor VvE’s heeft Rijssenbeek Advocaten een juridisch abonnement (OJD) ontwikkeld. Als beheerder bent u bekend met de voordelen die een OJD voor de VvE, haar bestuur en haar beheerder kan bieden. Graag willen wij u enkele handvatten aanreiken die het eenvoudiger maken alle VvE’s die bij u in beheer zijn, te overtuigen van de voordelen die een OJD biedt.

Om het u als beheerder daarbij gemakkelijk te maken, hebben wij voor de agenda en de notulen de  navolgende voorbeeldteksten reeds voor u opgesteld. Eveneens treft u als bijlage alle nodige stukken aan.

Voorbeeldtekst agendapunt

“Toestemming aan het bestuur voor het sluiten van een juridisch abonnement (OJD) met Rijssenbeek advocaten.”

Voorbeeldtekst voor een toelichting bij het agendapunt

“Rijssenbeek Advocaten is gespecialiseerd in het adviseren van VvE’s over appartementsrecht. Ook vraagstukken op het gebied van -voor VvE’s belangrijke- rechtsgebieden zoals bouw- huur- en verenigingsrecht zijn bij Rijssenbeek Advocaten in goede handen.

Als enige kantoor in Nederland hebben al hun advocaten en juristen zich gespecialiseerd in het appartementsrecht. Rijssenbeek is dan ook dé expert op dit gebied. Dit kantoor is nu al meer dan 25 jaar de huisadvocaat voor VvE’s, bestuurders en VvE-beheerders. Inmiddels maken meer dan 3.000 VvE’s gebruik van hun kennis, praktische adviezen, snelheid en korte lijnen.

Met het juridisch abonnement biedt Rijssenbeek Advocaten bestuurders en beheerders van VvE’s continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van het appartementsrecht. De actieve werkwijze van Rijssenbeek Advocaten en de praktijkgerichte adviezen voorkomen een hoop problemen. In meer dan 75% van de gevallen lukt het hen door advies en tussenkomst de VvE uit de rechtszaal weg te houden. Dat is een grote winst voor de VvE. Ook daarmee onderscheidt Rijssenbeek zich ten opzichte van onder meer rechtsbijstandsverzekeraars, die vaak pas in actie komen als er al een geschil is. Bijgaand treft u de OJD folder en de tarieven aan.”

Voorbeeldtekst van het besluit voor de notulen

“De Vergadering van Eigenaars machtigt het bestuur een Overeenkomst Juridische Dienstverlening te sluiten met Rijssenbeek Advocaten.”

Voor meer informatie over het afsluiten van het juridisch abonnement (OJD) kunt u contact opnemen met Martina van Santen of Lydia Tijssen. Per telefoon 026-4434249 of per e-mail: info@rijssenbeek.nl.

Voor vragen over vorenbedoeld besluit op de vergadering of andere vragen van meer inhoudelijke aard, kunt u via bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres terecht bij mrs. Mark van der Lubbe of Ali El Fathi.

Lees ook

Oproeptermijn geldt ook voor tweede vergadering!

Op basis van art. 33 lid 8 Modelreglement 1992 dient een termijn van 15 dagen – de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend – te worden aangehouden vo...

Lees volledig bericht