Lara Hesseling, 17 oktober 2019

Verhuur deel appartement als B&B in strijd met bestemming woning

Onlangs heeft het Hof Amsterdam uitspraak gedaan in een kwestie, waarbij een eigenaar van een appartement, met bestemming woning, gedurende vier jaar één van zijn slaapkamers verhuurde aan toeristen. De slaapkamer werd alleen verhuurd als de eigenaar zelf ook thuis was. Dit kwam neer op ongeveer 46 weken per jaar, waarvan de slaapkamer ongeveer 70% van die tijd verhuurd was.

Op enig moment heeft de VvE bij meerderheid van stemmen besloten geen toestemming te geven voor elke vorm van korte verhuur. De VvE heeft vervolgens bij de rechtbank Amsterdam een verklaring voor recht gevorderd dat de betreffende eigenaar in strijd handelde met de splitsingsakte door het appartement, zijnde een woning, voor korte duur te verhuren als B&B.

De vordering van de VvE werd door de rechtbank toegewezen. De overweging hiertoe was dat het gebruik van de slaapkamer een dermate grote gelijkenis vertoont met een hotel of pension en dat dit gebruik niet (mede) geacht kan worden te zijn bedoeld onder de bestemming woning.

De eigenaar gaat vervolgens in beroep bij het hof. Hij meent dat hij het appartement, ondanks het verblijf van de B&B gasten, onverminderd als woning gebruikt. Het B&B gebruik ziet daarbij, aldus de eigenaar, slechts op iets meer dan 10% van het oppervlak van het appartement. Ook benadrukt hij dat tussen de VvE en hem vaststond dat geen sprake was van overlast.

Het hof gaat niet mee in de stellingen van de eigenaar en bevestigt dat verhuur van een appartement als B&B in strijd is met de bestemming woning. Het is niet relevant dat hij zelf aanwezig is in zijn appartement tijdens de verhuur, noch dat slechts iets meer dan 10% van de oppervlakte van het appartement wordt verhuurd voor B&B en de rest wordt gebruikt als woning. Dit doet immers niet af aan de intensiteit van het B&B gebruik. Daarnaast wordt ook hier weer bevestigd dat overlast een reëel risico is, zelfs als deze overlast – in dit geval – in vier jaar tijd zich niet heeft voorgedaan.

Voor de volledige uitspraak klik hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

Lees ook

De VvE en algemene voorwaarden, welke zijn van toepassing?

In de praktijk merken we dat bij VvE’s en opdrachtnemers onduidelijk kan bestaan met betrekking tot het overeenkomen van algemene voorwaarden. Onlangs speelde bij ...

Lees volledig bericht