Anne Vermeulen-Jonkers, 10 juni 2020

(Ver)huurders en het coronavirus II

In onze @Rijssenbeek van 16 april 2020 zijn wij ingegaan op (ver)huurders en het coronavirus. Inmiddels zijn we bijna twee maanden verder en zijn ontwikkelingen te melden.

Op 25 april 2020 is de tijdelijke wet Verlenging Tijdelijke Huurovereenkomsten in werking getreden. Deze wet geeft verhuurders en huurders de mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten, die aflopen in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020, tijdelijk te verlengen met maximaal 3 maanden tot uiterlijk 1 september 2020.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw drs. Ollongren, heeft met een brief van 20 mei 2020 aan de voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer laten weten de spoedwet te verlengen met 2 maanden. Dit betekent dat huurders en verhuurders bij wie de huurovereenkomst in juli en augustus 2020 afloopt ook hun overeenkomst tijdelijk kunnen verlengen. Huurders en verhuurders krijgen dus de mogelijkheid om een aflopende huurovereenkomst (opnieuw) te verlengen tot uiterlijk 1 november 2020. Door deze verlenging wordt een balans gezocht tussen de belangen van de huurder en de mogelijke belangen van de verhuurder om tot beëindiging van het overeenkomst over te gaan.

Naast de mogelijkheid tot het verlengen van een tijdelijke huurovereenkomst, is met de verhuurdersorganisaties afgesproken dat zij zich binnen hun mogelijkheden maximaal inspannen om maatwerk aan huurders te verlenen die door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn geraakt. Dit maatwerk omvat bijvoorbeeld uitstel van betaling van (een deel van) de huur, een (gedeeltelijke) huurkwijtschelding achteraf of een huurverlaging en –bevriezing.

Een van de maatregelen uit het conceptwetsvoorstel Huur en Inkomensgrenzen, is de tijdelijke huurkorting. Verhuurders hebben nu al de mogelijkheid om een tijdelijke huurkorting te geven aan huurders die in de betalingsproblemen komen door de coronacrisis, maar zij hebben nog niet de mogelijkheid om de huur na de afgesproken periode weer terug te brengen naar de oorspronkelijke hoogte. Om deze belemmeringen voor verhuurders weg te nemen, zal de Minister deze maatregel afzonderlijk van het wetsvoorstel met spoed indienen als enkelvoudig wetsvoorstel.

Tot slot wordt aandacht besteed aan de preventie van dak- en thuisloosheid onder andere door het terugdringen van huisuitzettingen. Er wordt gewerkt aan voorstel tot wijziging van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Het voorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. Als deze wet in werking treedt, dan moeten alle verhuurders een signaal sturen over betalingsachterstanden naar de gemeente. De gemeente moet de betreffende huurder vervolgens een aanbod tot schuldhulpverlening doen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Marnix Nijenhof of Sanne Siebes.

Lees ook

Verzoek vervangende machtiging tot benoeming bestuur of VvE beheerder

Op grond van art. 5:121 BW kan een appartementseigenaar, in alle gevallen waarin voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke ged...

Lees volledig bericht