Dominic Beumer, 3 juli 2024

Vroegsignalering van VvE of verhurend eigenaar

Bent u als VvE verhuurder of als eigenaar verhuurder van woonruimte? Dan rust op u per 1 januari 2021 een extra (meld-)verplichting bij een niet-betalende huurder. Wij adviseren als kantoor regelmatig aan VvE’s en eigenaren die hun appartement verhuren hoe hiermee om te gaan.

Aanleiding en doel
Op 1 januari 2021 is het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Daaruit volgt dat een verhuurder van een tot woning bestemde onroerende zaak (een appartementsrecht met de bestemming woning dus) verplicht is om een betalingsachterstand van de huurder onder bepaalde voorwaarden te melden aan het college van B&W. Het achterliggende doel van de melding is het voorkomen van huisuitzettingen door huurachterstanden.

Verplichting?
De verhurende VvE of eigenaar moet de contactgegevens en de betalingsachterstand verstrekken als hij:

  • inspanningen heeft geleverd om in persoonlijk contact te treden met de huurders om deze te wijzen op de mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;
  • de huurder gewezen heeft op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
  • de huurder tenminste eenmaal een schriftelijke herinnering heeft gestuurd over de betalingsachterstand;

en

  • bij die schriftelijke herinnering heeft aangeboden om met schriftelijke toestemming van de huurder zijn contactgegevens aan het college te verstrekken en de huurder daarop niet afwijzend heeft gereageerd.

Sancties

Er staat geen wettelijke sanctie op het niet melden. Toch is het essentieel om als verhuurder aan deze meldplicht te voldoen. Uit recente rechtspraak blijkt immers dat kantonrechters (in sommige gevallen) vorderingen tot ontbinding van de huurovereenkomst afwijzen, omdat niet aan de meldplicht was voldaan.

De verhurende VvE of eigenaar moet dan dus opnieuw beginnen en heeft tot die tijd te maken met een niet-betalende huurder. De financiële consequenties daarvan kunnen ingrijpend zijn. Neem dus op tijd contact met ons op.

Heeft u vragen over dit onderwerp of over huur? Neem dan contact op met mr. Dominic Beumer.

Lees ook

De AVG en de vergadering van eigenaars van de VvE

Er wordt weer volop vergaderd door VvE’s. Steeds vaker komt de AVG ter sprake tijdens de vergadering van eigenaars. Eigenaars doen er al dan niet terecht een beroe...

Lees volledig bericht