brandscan- visserstaete Soest
Esther van Riet, 21 oktober 2016

VvE hoeft scootmobiel van potentiële koper niet toe te staan in gemeenschappelijke berging

Een eigenaar heeft zijn appartement te koop staan en de potentiële koper maakt gebruik van een scootmobiel. Namens deze potentiële koper verzoekt de eigenaar aan de vergadering van eigenaars toestemming te geven voor het stallen van de scootmobiel in de gemeenschappelijke fietsenberging. Daartoe zullen wijzigingen in de fietsenberging moeten worden aangebracht. De vergadering van eigenaars geeft geen toestemming. Wel worden alternatieve stallingsplaatsen door de vergadering aangedragen. De eigenaar verzoekt de rechter het besluit van de vergadering te vernietigen.

De kantonrechter overweegt dat de vergadering in redelijkheid en billijkheid heeft kunnen besluiten zoals zij heeft gedaan. Er is geen noodzaak de bestemming van de algemene ruimte (fietsenstalling) te wijzigen omdat een mogelijke koper dat zou wensen. De rechter ziet niet in waarom een mogelijke koper, indien het daadwerkelijk tot een koop/verkoop zou komen, geen gebruik zou kunnen maken van de andere mogelijkheden die er voor de stalling van een scootmobiel in/bij het appartementencomplex aanwezig zijn. Dat de potentiële koper dat niet wenst is een omstandigheid die de VvE niet raakt. Bovendien hoeft de VvE bij haar besluitvorming geen rekening te houden met de belangen van een buitenstaander en mogelijke koper, van wie zij verder niet beschikt over de nodige (medische) gegevens.

Uit de rechtspraak kan tot nu toe worden geconcludeerd dat het zeer afhankelijk is van de omstandigheden van het geval of een VvE moet toestaan dat een scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte wordt gestald. Daarbij spelen mogelijke alternatieve stallingsplaatsen en de medische situatie van de verzoeker een rol. Met de belangen van een potentiële koper hoeft een VvE volgens de kantonrechter echter geen rekening te houden.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. E. van Riet.

Appartementen meerdere verdiepingen
Lees ook

Hoe groot is uw appartement daadwerkelijk?

De wet bepaalt dat bij de koop van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een appartement(srecht), de vermelding van de oppervlakte slechts vermoed wordt als aanduiding...

Lees volledig bericht