centrale verwarming
Rijssenbeek Advocaten, 19 augustus 2019

VvE’s en de Warmtewet; een opmerkelijke uitspraak

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 juli 2019 een uitspraak gedaan over de verdeling van variabele stookkosten binnen een VvE. Deze uitspraak kan VvE’s – die het beheer voeren over een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie – op het verkeerde been zetten.

Hoe zat het ook alweer met de verdeling van variabele stookkosten over de appartementseigenaars? Sinds 2014 verplicht de Warmtewet VvE’s de verdeling van variabele stookkosten te baseren op een individuele meter, op individuele warmtekostenverdelers, dan wel op een kostenverdeelsystematiek. Dit afhankelijk van de specifieke situatie in een concreet geval. Zie daarover onze eerdere @Rijssenbeek van 2 juni 2017.

De Warmtewet overruled daarmee in veel gevallen de kostenverdeling die in het splitsingsreglement is opgenomen. De variabele stookkosten worden door veel VvE’s daarom inmiddels verdeeld conform de Warmtewet.

De VvE die partij was bij de uitspraak van het Gerechtshof baseerde de verdeling van de variabele stookkosten op “individuele warmtemeters”. Een appartementseigenaar behorende tot die VvE was het daar niet mee eens en stelde zich op het standpunt dat deze stookkosten op basis van de in het splitsingsreglement opgenomen regeling verdeeld moesten worden. Het Gerechtshof gaf die eigenaar gelijk. Hoe kan dat?

Uit de tekst van de uitspraak blijkt niet dat de VvE in kwestie een beroep heeft gedaan op de Warmtewet. Als dat inderdaad niet is gebeurd, dan is dát vermoedelijk de reden waarom het Gerechtshof de Warmtewet niet in zijn oordeel heeft betrokken en de appartementseigenaar in deze zaak in het gelijk heeft gesteld.

Als het Gerechtshof de Warmtewet wel in zijn oordeel had betrokken, dan zou het Hof vermoedelijk tot het oordeel zijn gekomen dat de door de VvE gehanteerde verdeling van de variabele stookkosten (gebaseerd op individuele warmtemeters) wél rechtsgeldig was. Dit in ieder geval vanaf 1 januari 2014; de dag dat de Warmtewet in werking trad.

Als een VvE de variabele stookkosten verdeelt conform de Warmtewet, dan zal die VvE – wanneer dat in rechte ter discussie komt te staan – expliciet een beroep moeten doen op de Warmtewet. Voor de VvE praktijk is dát wat deze uitspraak ons leert. En voor VvE’s die variabele stookkosten verdelen conform de Warmtewet geeft deze uitspraak vooralsnog in ieder geval geen reden het beleid wat dat betreft aan te passen.

Voor vragen of toelichting kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

building condo
Lees ook

Aansprakelijkheid VvE voor eigen risico opstalverzekeraar

Is een VvE aansprakelijk ten opzichte van een eigenaar die als gevolg van een lekkage schade lijdt en zelf het door de opstalverzekeraar gehanteerde eigen risico m...

Lees volledig bericht