zonnepanelen
Anne Vermeulen-Jonkers, 16 oktober 2018

VvE’s willen het weten; wanneer treedt de gewijzigde warmtewet in werking?

De wet tot wijziging van de Warmtewet is op 3 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet treedt echter pas in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend, maar aangenomen mag worden dat de uitwerking van de met de Warmtewet samenhangende regelgeving nog maanden in beslag zal nemen. Waarschijnlijk zal de gewijzigde Warmtewet daarna worden ingevoerd.

 

Veel VvE’s hebben inmiddels geïnventariseerd of zij voldoen aan de gewijzigde Warmtewet en welke maatregelen zij eventueel nog moeten nemen. VvE’s die dat nog niet hebben gedaan, doen er goed aan om daar mee te beginnen, zodat eventuele maatregelen aan de volgende vergadering van eigenaars kunnen worden voorgelegd.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

 

Lees ook

Hoofd- en onder VvE niet goed verzekerd: eigen schuld VvE

In juni van dit jaar heeft de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een uitspraak gedaan in een kwestie waarin de opstalverzekering niet via de hoofd-VvE ...

Lees volledig bericht