Anne Vermeulen-Jonkers, 21 maart 2016

Waarom is een saté bar wel een winkel en een shoarmazaak niet?

Een appartementsrecht dient te worden gebruikt overeenkomstig de bestemming die daaraan is gegeven in de splitsingsakte. De vraag wat dient te worden verstaan onder de bestemming ‘winkel’, is zowel bij de rechtbank Rotterdam (30 juli 2014) als bij de rechtbank Noord-Holland (18 november 2015) aan de orde gekomen. In de eerste kwestie betrof het een saté bar en in de tweede kwestie een shoarmazaak.

Een splitsingsakte beïnvloedt de rechtspositie van derden. In beide kwesties werd dan ook – overeenkomstig de heersende jurisprudentie – geoordeeld, dat de splitsingsakte aan de hand van de CAO-norm grammaticaal moet worden uitgelegd. Daarbij moet acht worden geslagen op de objectieve bedoelingen die partijen destijds hadden bij het opmaken van de splitsingsakte. In beide kwesties zijn de objectieve bedoelingen doorslaggevend geweest.

De saté bar werd geëxploiteerd in een appartement waar ten tijde van de splitsing in 1966 een ‘snack shop’ was gevestigd, waar onder meer hamburger, biefstuk en saté op het menu stond. Daarnaast werd het appartement van oudsher gebruikt als horecagelegenheid. Daardoor werd een ruime uitleg van de in de splitsingsakte opgenomen bestemming ‘winkel’ aangenomen. De shoarmazaak werd echter geëxploiteerd in een appartement dat voorheen nimmer als horecazaak was gebruikt. Daarbij bleek verder ook nergens uit, dat de bestemming ‘winkel’ in dat geval ruimer diende te worden uitgelegd. Het gebruik van het appartement als shoarmazaak werd in strijd geoordeeld met de in de splitsingsakte opgenomen bestemming ‘winkel’, in tegenstelling dus tot het gebruik van het appartement als saté bar in de andere procedure.

Indien u als VvE het vermoeden heeft dat een bepaald gebruik weleens in strijd zou kunnen zijn met de bestemming die in de splitsingsakte is bepaald, is het aan te raden nader onderzoek te doen. Dit onder meer naar het verleden, om zo de objectieve bedoelingen die partijen destijds hadden bij het opmaken van de splitsingsakte, mogelijk te achterhalen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Paul Bekkers.

Lees ook

Wel een splitsing, geen VvE; kan dat?

Op 24 november 2015 heeft het Hof Den Haag geoordeeld dat geen VvE bestaat terwijl wel sprake is van een in appartementsrechten gesplitst pand. Om die reden is het...

Lees volledig bericht